Διαφάνεια στην Ευρώπη Τώρα!

Απαιτούμε άμεσα την ζωντανή αναμετάδοση (live-streaming) όλων των συνεδριάσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, του Ecofin, του Eurogroup, του ΔΣ του ESM, καθώς και την μετέπειτα δημοσίευση πλήρων πρακτικών όλων αυτών των συνεδριάσεων. Η διαφάνεια είναι το οξυγόνο της δημοκρατίας.

Read full petition

Η στέρηση από τους πολίτες της ΕΕ του δικαιώματός τους να γνωρίζουν πως

  • tσυμπεριφέρονται οι εκπρόσωποί τους στην διαδικασία διαμόρφωσης σημαντικών για την Ευρώπη αποφάσεων,
  • πως ψηφίζουν στις διάφορες συνεδριάσεις,
  • την σύγκρουση συμφερόντων που προκύπτουν,
  • τις υπό συζήτηση προτάσεις, και
  • τις δεσμεύσεις τους απέναντι σε πολυεθνικές εταιρείες και ξένες κυβερνήσεις, αφαιρεί από την Ευρώπη ακόμα και την ελπίδα της δημοκρατίας.

Ως πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτούμε άμεσα

  • Την ζωντανή αναμετάδοση (live-streaming) όλων των συνεδριάσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, του Ecofin, του Eurogroup, του ΔΣ του ESM, καθώς και την μετέπειτα δημοσίευση πλήρων πρακτικών όλων αυτών των συνεδριάσεων
  • Την δημοσίευση πρακτικών του ΔΣ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ECB) τρεις εβδομάδες μετά από κάθε συνεδρίασή του καθώς και την δημοσίευση των πλήρων πρακτικών εντός διετίας
  • Ολοκληρωμένο κατάλογο όλων των λομπιστών που δραστηριοποιούνται στις Βρυξέλλες καθώς και πλήρη κατάλογο των συναντήσεών τους με αξιωματούχους της ΕΕ, εκλεγμένους και μη
  • Ανάρτηση στο Διαδίκτυο όλων των εγγράφων που σχετίζονται με την διαπραγμάτευση μεταξύ ΕΕ και άλλων χώρων όσον αφορά την σύναψη εμπορικών συνθήκων.

Η ΕΕ αποδομείται εξ αιτίας κάκιστων αποφάσεων που λαμβάνονται υπό τον μανδύα της μυστικότητας και της αδιαφάνειας. Η αφαίρεση αυτού του μανδύα είναι τώρα, σήμερα, ύψιστης σημασίας για το μέλλον της ΕΕ.

Ώστε να μην υπάρξει παρεξήγηση, επιτρέψτε μας να σας ξεκαθαρίσουμε πως δεν πρόκειται να αρκεστούμε σε δημοσιοσχεσίτικα κόλπα, σε διακοσμητικές αλλαγές, ή σε δικαιολογίες. Απαιτούμε την πλήρη διαφάνεια σε κάθε στάδιο λήψης των αποφάσεων που διαμορφώνουν το μέλλον της Ευρώπης.

Εν τέλει απαιτούμε το μικρό εκείνο βήμα που θα επιτρέψει στο φως της διαφάνειας να φωτίσει την διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ, επιτρέποντας στους Ευρωπαίους να ξέρουν τι λέγεται και τι/πως αποφασίζεται εκ μέρους τους.

#Let_Light_In

Μπορείτε να συμβάλλετε ώστε να πετύχει αυτή η εκστρατεία;

Η έγκαιρη υποστήριξη είναι κρίσιμη για την επιτυχία. Η συμβολή σας θα κάνει τη διαφορά.

Το DiEM25 δε λαμβάνει καμιά εταιρική χρηματοδότηση, δημόσια ή κυβερνητική επιχορήγηση οποιουδήποτε είδους – εξαρτόμαστε αποκλειστικά από μικρές, ατομικές δωρεές.

<< Μοιράσου το υπόμνημα >> Εντάξου στο DiEM25