Ημερολόγιο - DiEM25

Ημερολόγιο

Class Analysis Collective meeting

Ημερομηνία: 20 Οκτ
Τοποθεσία: Online

Περισσότερες πληροφορίες

Monthly Campaigning Meeting

Ημερομηνία: 26 Οκτ
Τοποθεσία: Online

Περισσότερες πληροφορίες

Monthly Activist Meeting

Ημερομηνία: 02 Νοε
Τοποθεσία: Online

Περισσότερες πληροφορίες

Class Analysis Collective meeting

Ημερομηνία: 03 Νοε
Τοποθεσία: Online

Περισσότερες πληροφορίες

Monthly Onboarding Meeting for new members

Ημερομηνία: 16 Νοε
Τοποθεσία: Online

Περισσότερες πληροφορίες

Class Analysis Collective meeting

Ημερομηνία: 17 Νοε
Τοποθεσία: Online

Περισσότερες πληροφορίες

Monthly Campaigning Meeting

Ημερομηνία: 23 Νοε
Τοποθεσία: Online

Περισσότερες πληροφορίες

Class Analysis Collective meeting

Ημερομηνία: 01 Δεκ
Τοποθεσία: Online

Περισσότερες πληροφορίες