Τα μέλη του DiEM25 έχουν συλλογικά αποφασίσει για αυτό το θέμα. Γίνε μέλος ώστε να μπορείς να ψηφίσεις την επόμενη φορά!

Γίνε μέλος! Σύνδεση

Αγκυροβόληση των υποψηφίων του ΣΣ στο κίνημα (Τροποποίηση των Οργανωτικών Αρχών)

ναι

82.56%

όχι

17.44%

Οι Οργανωτικές Αρχές, συγκεκριμένα το Τμήμα 1, ορίζουν ότι δεν χρειάζεται, οι υποψήφιοι του Συντονιστικού Συλλόγου (ΣΣ) να διορίζονται από κανέναν. Αυτό έχει καταλήξει σε ένα συντριπτικό αριθμό υποψηφιοτήτων σε ορισμένες περιπτώσεις και πέρυσι το Συμβούλιο Επικύρωσης (ΣΕ) διεξήγαγε συνεντεύξεις υποψηφίων προκειμένου να απομακρύνει τους υποψήφιους που δεν μιλούσαν άπταιστα τα αγγλικά (η γλώσσα των τηλεδιασκέψεων του ΣΣ) ή που είχαν υποβάλει αίτηση χωρίς να γνωρίζουν βασικά γεγονότα του DiEM25.

Καθώς αυτές οι συνεντεύξεις έχουν υποστεί επίκριση από ορισμένους, θα θέλαμε να στραφούμε στο να υποχρεώνονται οι υποψήφιοι του ΣΣ να υποβάλουν, κατόπιν της αίτησης υποψηφιότητας τους, 20 υπογραφές υποστήριξης από το κίνημα.

Με τον τρόπο αυτό, ο έλεγχος των υποψηφίων πριν από την ψηφοφορία θα γίνει καθήκον ολόκληρου του κινήματος και όχι μόνο του ΣΕ.

Ωστόσο, αυτό απαιτεί μια αλλαγή στις Οργανωτικές Αρχές, ενότητα 1.

Τρέχουσα έκδοση: "Δεν υπάρχει καμία απαίτηση να διοριστεί από έναν ελάχιστο αριθμό μελών και όλοι οι υποψήφιοι θα έχουν ίσο χώρο στον τομέα DiEM25.org για να παρουσιάσουν την υποψηφιότητά τους".

Προτεινόμενη αλλαγή: "Οι υποψήφιοι του ΣΣ μπορούν να αυτό-προσδιορισθούν και στη συνέχεια πρέπει να βρουν 20 υπογραφές από τα μέλη του DiEM25 πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας. Όλοι οι υποψήφιοι θα έχουν ισότιμο χώρο στο DiEM25.org για να παρουσιάσουν την υποψηφιότητά τους. "

Λεπτομέρειες υλοποίησης: οι υπογραφές θα συγκεντρωθούν στη σελίδα των υποψηφίων στην περιοχή μελών DiEM25. Τα μέλη θα ερωτηθούν: «Έχετε δει το έργο αυτού του μέλους και πιστεύετε ότι είναι κατάλληλα για τα καθήκοντα του ΣΣ;»

Συμφωνείτε με αυτήν την τροπολογία για τις Οργανωτικές Αρχές;

Η ψηφοφορία έχει κλείσει

Εγγραφή Σύνδεση