Μέλη του ΣΣ με δημόσιο αξίωμα (Τροποποίηση των Οργανωτικών Αρχών) - Ψήφος από μέλη του DiEM25

Τα μέλη του DiEM25 έχουν συλλογικά αποφασίσει για αυτό το θέμα. Γίνε μέλος ώστε να μπορείς να ψηφίσεις την επόμενη φορά!

Γίνε μέλος! Σύνδεση

Μέλη του ΣΣ με δημόσιο αξίωμα (Τροποποίηση των Οργανωτικών Αρχών)

ναι

82.87%

όχι

17.13%

Οι Οργανωτικές Αρχές, συγκεκριμένα το τμήμα 1, απαγορεύει άτομα με δημόσιο αξίωμα ή κατόχους θέσεις μείζονος ευθύνης σε πολιτικό κόμμα να είναι μέλος ή υποψήφιος του Συντονιστικού Συλλόγου.

Αυτός ο περιορισμός είχε τον σκοπό να εμπόδιζε κατά κύριο λόγο τη σύγκρουση συμφερόντων, καθώς το ΣΣ πρέπει να διαπραγματευτεί με πολιτικά κόμματα για λογαριασμό του DiEM25 (για το αν η DiEM25 μπορεί να τους στηρίξει ή κάποιους από τους υποψηφίους τους σε εκλογή), κάτι που δεν μπορεί να κάνει αποτελεσματικά αν διαπραγματεύεται με τον εαυτόν του ή τους συναδέλφους του. Μια άλλη πτυχή ήταν η αποτροπή του DiEM25 να υπάγεται στον έλεγχο των κομμάτων των οποίων το πρόγραμμα είναι αναγκαστικά διαφορετικό από το πρόγραμμα του DiEM25.

Όταν γράφτηκαν οι Οργανωτικές Αρχές, δεν προβλεπόταν ότι η DiEM25 θα αποτελούσε τα δικά της κόμματα (Εκλογικές Πτέρυγες) των οποίων το πρόγραμμα, οι προτεραιότητες, η συμμετοχή στις εκλογές και η επιλογή των υποψηφίων θα ήταν 100% υπό τον έλεγχο του DiEM25. Εάν είχε προβλεφθεί, οι αρχές της οργάνωσης θα είχαν ενδεχομένως καθορίσει μια εξαίρεση για τα ίδια τα μέρη του DiEM25.

Θα πρέπει αυτή η εξαίρεση να προστεθεί τώρα;

Το ερώτημα είναι συναφής τώρα, επειδή ο Γιάνης Βαρουφάκης έχει καλές πιθανότητες να εκλεγεί μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου στις 7 Ιουλίου και πολλοί από εμάς δεν μπορούν να τον φανταστούν να αφήνει πίσω τον ρόλο του στο DiEM25.

Το κύριο αντεπιχείρημα που προβλήθηκε είναι ότι ο κανόνας όπως είναι και στις Οργανωτικές Αρχές αντισταθμίζει επίσης τη συσσώρευση εντολών-αν και αυτός δεν ήταν ο αρχικός του σκοπός και δεν υπάρχει κανόνας κατά της κατοχής οποιουδήποτε άλλου συνδυασμού εντολών DiEM25.

Οι σχετικές παράγραφοι των Οργανωτικών Αρχών, με τις προτεινόμενες τροπολογίες με κόκκινο χρώμα είναι οι εξής:

(Τμήμα 1)

"Κανένα άτομο στο δημόσιο αξίωμα ή η κατοχή θέσεων μείζονος ευθύνης σε ένα πολιτικό κόμμα (π.χ. συνεδρίαση στο εθνικό εκτελεστικό ή Διοικητικό Συμβούλιο της), εκτός από τις Εκλογικές Πτέρυγες του DiEM25, μπορεί να καθίσει στο ΣΣ."

"Όλα τα μέλη του DiEM25 είναι επιλέξιμα για τον ΣΣ. εκτός από τους υπηρετώντας πολιτικούς που κατέχουν αξίωμα σε εθνικά κοινοβούλια, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, υπηρετούν ως υπουργοί κρατών στις εθνικές κυβερνήσεις ή στην εθνική ηγεσία/εκτελεστική εξουσία των εθνικών κομμάτων (μέλη πολιτικών κομμάτων, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής σε περιφερειακές ή κατώτερες επιτροπές πολιτικών κομμάτων, δεν περιλαμβάνονται στην παρούσα διάταξη).

Εξαίρεση γίνεται για όσους υπηρετούν για λογαριασμό των Εκλογικών Πτερύγων του DiEM25."

Συμφωνείτε ότι αυτή η εξαίρεση θα πρέπει να προστεθεί στις Οργανωτικές Αρχές;

Η ψηφοφορία έχει κλείσει

Εγγραφή Σύνδεση