Τα μέλη του DiEM25 έχουν συλλογικά αποφασίσει για αυτό το θέμα. Γίνε μέλος ώστε να μπορείς να ψηφίσεις την επόμενη φορά!

Γίνε μέλος! Σύνδεση

TransparentTransparentTransparentTransparentTransparentTransparent

Ποσόστωση φύλων στην Πολιτική Γραμματεία (ΠΓ) του Γερμανικού Εκλογικού Βραχίονα

α

30.2%

β

69.8%

 Τα καταστατικά έγγραφα του Γερμανικού Εκλογικού Βραχίονα έχουν ένα κενό σχετικά με τη σύσταση της ΠΓ του κόμματος αναφορικά με την ποσόστωση των φύλων. Το κενό αυτό θα συμπληρωθεί βάσει του αποτελέσματος της ψηφοφορίας.

Στόχος του Εκλογικού Βραχίονα είναι να υπάρχει ισορροπία των φύλων στην ΠΓ. Τι θα πρέπει να συμβεί αν αυτό δεν είναι εφικτό;

α) Αυστηρή ποσόστωση

β) Χαλαρή ποσόστωση

Σημείωση: στην περίπτωση της “αυστηρής ποσόστωσης”, η ΠΓ θα απαρτίζεται από τον ίδιο αριθμό γυναικών και ανδρών. Αν υποβάλλουν υποψηφιότητα κάτω από 5 γυναίκες, τότε το πλήθος της ΠΓ μπορεί να μειωθεί, ανάλογα με την απόφαση που θα παρθεί σχετικά με τη ποσόστωση των μελών του Συμβουλίου.

Στην περίπτωση της “χαλαρής ποσόστωσης”, η ΠΓ θα συμπληρωθεί με υποψηφίους άλλου φύλου.

Σε κάθε περίπτωση θέλουμε να ενθαρρύνουμε όλες τις γυναίκες στο DiEM25 να είναι υποψήφιες!

Καθώς πρόκειται για τοπικό ζήτημα, μέλη που δεν κατέχουν τα τεκταινόμενα στη Γερμανία ή δεν μιλούν τη γλώσσα μπορούν απλώς να μη συμμετέχουν στη ψηφοφορία.

Ποια είναι η επιλογή σου;

Η ψηφοφορία έχει κλείσει

Εγγραφή Σύνδεση