Τα μέλη του DiEM25 έχουν συλλογικά αποφασίσει για αυτό το θέμα. Γίνε μέλος ώστε να μπορείς να ψηφίσεις την επόμενη φορά!

Γίνε μέλος! Σύνδεση

TransparentTransparentTransparentTransparentTransparentTransparent

Απαιτούμενη πλειοψηφία για αλλαγή των καταστατικών εγγράφων του Γερμανικού Εκλογικού Βραχίονα

α

85.85%

β

14.15%

Τα καταστατικά έγγραφα του Γερμανικού Εκλογικού Βραχίονα έχουν ένα κενό σχετικά με το είδος της πλειοψηφίας που απαιτείται για αλλαγές σε αυτά. Το κενό αυτό θα συμπληρωθεί βάσει του αποτελέσματος της ψηφοφορίας.

Τι είδους πλειοψηφία πρέπει να πληρείται για να μπορούν να γίνονται αλλαγές στα καταστατικά έγγραφα του Γερμανικού Εκλογικού Βραχίονα;

α) ¾

β) ⅚

Καθώς πρόκειται για τοπικό ζήτημα, μέλη που δεν κατέχουν τα τεκταινόμενα στη Γερμανία ή δεν μιλούν τη γλώσσα μπορούν απλώς να μη συμμετέχουν στη ψηφοφορία.

Ποια είναι η επιλογή σου;

Η ψηφοφορία έχει κλείσει

Εγγραφή Σύνδεση