Inschrijven als lid van DiEM25

Sluit je aan bij de pan-Europese beweging!

Dank voor je interesse in een lidmaatschap van DiEM25. Als lid kun je meedoen met onze acties, onze campagnes mee vormgeven, bijdragen aan het ontwikkelen van ons beleidsprogramma's en contacten leggen binnen de DiEM25-community in Europa en wereldwijd.
DiEM25 wordt 100% gefinancierd door lidmaatschapsgelden en kleine individuele donaties. Op de laatste pagina kun je het gewenste lidmaatschapsbedrag selecteren. Als jij je geen enkel bedrag kunt veroorloven kun je een vrijstelling aanvragen. Nog niet helemaal overtuigd om lid te worden? Ontvang onze nieuwsbrief.

Ik begrijp dat als ik lid wordt, ik akkoord ga met DiEM25's Privacy Beleid, waarbij ik DiEM25 toestemming geef tot het opslaan van de gegevens die ik via dit formulier verstrek, en om mij op de hoogte te houden van nieuwe verkiezingen en andere manieren om als lid deel te nemen aan DiEM25.

Leden van DiEM25 komen bijeen in spontaan opgerichte bottom-up groepen (DSC's genaamd) in plaatsen overal in Europa, en zelfs daarbuiten. Er zijn ook online-groepen die zich bezighouden met een verscheidenheid aan onderwerpen. We zouden de hier vrijwillig verschafte informatie willen gebruiken om je in contact te brengen met activisten van DiEM25.
Binnen DiEM25 zijn alle besluiten op beleidsgebied onderwerp van een online stemming door alle leden. Vriendelijk verzoek een wachtwoord te kiezen om in te kunnen loggen en mee te doen met deze stemmingen. Met hetzelfde wachtwoord krijg je ook toegang tot het Forum en andere programma's.
Lidmaatschapsbijdragen zijn een herverdelingsmechanisme. Afgezien van het feit dat we personeel in dienst kunnen nemen, kunnen we armere leden die reizen naar DiEM25 evenementen en uitgaven van activisten subsidiëren, omdat DiEM25 geen geld ontvangt van EU-programma's en dergelijke. Al onze inkomsten komen voort uit lidmaatschapsbijdragen en kleine individuele donaties. Je kunt een gedetailleerde specificatie van onze inkomsten en uitgaven zien op de Financiële Transparantie pagina.
Kies jouw lidmaatschapsbijdrage

Alle vrijstellingen moeten handmatig worden beoordeeld. Sta ca. één week toe om je verzoek te verwerken.

Betaalmethoden
Frequentie van bijdrage