Υποψήφια Αρκαδίας

Κόπεϊτζ (Copage) Γουέντι (Wendy)

ARCADIAGreece

Πωλητρια

I was born and educated in the U.K. I qualified as a Registered General and Sick Children's nurse before taking a degree in Sociology and Social Policy at Durham University and further studies at Edinburgh University. I moved permanently to Greece and worked for an international academic publisher as the regional sales manager for tertiary education. I moved to Arcadia 12 years ago and developed a tourist business bringing groups for walking holidays. I took Greek citizenship in 2021. I have one son who is Greek and works with refugees in the U.K.
Γεννήθηκα και εκπαιδεύτηκα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Έχω σπουδάσει νοσηλεύτρια Γενικής Νοσηλευτικής και Νοσηλευτικής Ασθενών Παιδιών και στη συνέχεια πήρα πτυχίο Κοινωνιολογίας και Κοινωνικής Πολιτικής στο Πανεπιστήμιο του Durham και έκανα περαιτέρω σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου. Μετακόμισα μόνιμα στην Ελλάδα και εργάστηκα για έναν διεθνή ακαδημαϊκό εκδότη ως περιφερειακή διευθύντρια πωλήσεων για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Μετακόμισα στην Αρκαδία πριν από 12 χρόνια και ανέπτυξα μια τουριστική επιχείρηση φέρνοντας ομάδες για περιπατητικές διακοπές. Πήρα την ελληνική ιθαγένεια το 2021. Έχω έναν γιο που είναι Έλληνας και εργάζεται με πρόσφυγες στο Ηνωμένο Βασίλειο.