Υποψήφιος Β3' Νότιου Τομέα Αθηνών

Κρητικός Μάριος

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗGreece

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ήμουν εργαζόμενος στο δημόσιο σε φορείς κοινωνικής πρόνοιας ( ΟΕΚ, ΟΑΕΔ). Είχα συνεχή συνδικαλιστική δραστηριότητα ήδη από την εποχή των φοιτητικών μου χρόνων και οι εργαζόμενοι με ανάδειξαν σε θέσεις ευθύνης. Μεταξύ άλλων Πρόεδρος Συλλόγου Φοιτητών Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ (1981), Αντιπρόεδρος Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος (1986), Μέλος της Αντιπροσωπείας ΤΕΕ (1989), Αντιπρόεδρος Γενικού Συμβουλίου ΑΔΕΔΥ (2014-2016), Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (2013-2019), Μέλος της Αντιπροσωπείας ΤΕΕ (2017-2019 και 2022-2023), Μέλος Γενικού Συμβουλίου ΑΔΕΔΥ (2019-2022).