Υποψήφια Καρδίτσας

Ξηροφώτου Ρένα

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

Αποφοίτηση από το Πολυκλαδικό Λύκειο Καρδίτσας (1988). Πτυχιούχος Κοινωνιολογίας από το Πανεπιστήμιο Σόφιας (1995). Απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Ανάπτυξη Ανθρώπινων Πόρων (2014).

Υπάλληλος Δήμου Πλαστήρα Καρδίτσας (2000 -2009). Υπάλληλος στο Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ) (2009-σήμερα).

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Υπαλλήλων ΜΤΠΥ (2012-2014, 2018-σήμερα). Μέλος Υπηρεσιακού Συμβουλίου ΜΤΠΥ (2016 – 2021).

Ιδρυτικό μέλος του ΜέΡΑ25 (2018) και μέλος της Κεντρικής του Επιτροπής (2022-σήμερα).
Συμμετοχή στον Τομέα Δικαιωμάτων και στην Θεματική Οργάνωση Βάσης Συνδικαλιστικού του ΜέΡΑ25 (2019- σήμερα).

Πρώτη φορά Ρήξη για την Ελευθερία, γιατί όλα μπορούν να είναι αλλιώς!