Υποψήφιος Ροδόπης

Κολτσίδης Στέλιος

ΚΟΜΟΤΗΝΗGreece

Υπεύθυνος καταστήματος εστίασης

Γενικά στις 19 Νοέμβρη 1972 στην Θεσσαλονίκη.
Απόφοιτος ΕΠΛ Αλεξανδρούπολης.
Κάτοχος πτυχίου Ελκεπα στο κλάδο της πληροφορικής
Ζω κι εργάζομαι στην Κομοτηνή από το 1992 στο κλάδο της εστίασης