Υποψήφιος Β3' Νότιου Τομέα Αθηνών

Σμυρλής Αλέξης

ΑθήναGreece

οικονομολόγος

Συντονιστής Πολιτικού Σχεδιασμού ΜέΡΑ25
Διευθυντής Κ.Ο ΜέΡΑ25