Υποψήφια Λάρισας

Νεοφώτιστου Μαρία

Άνεργη - ιδιωτική υπάλληλος

Άνεργη - ιδιωτική υπάλληλος
με ενεργή συμμετοχή ως συντονίστρια σε ΣΤΈΚΙ αλληλεγγύης κ συνεχείς συμμετοχή σε κινηματικές διαδικασίες εντός και εκτός Ελλάδας!!!