Υποψήφιος Ξάνθης

Κοσμίδης Νίκος

ΞάνθηGreece

υποψ. Διδάκτορας Αρχιτεκτονικής

Ο Νίκος Κοσμίδης, υπ. Διδ. Αρχιτεκτονικής (ΔΠΘ), σπούδασε Γραφικές Τέχνες, Ευρωπαϊκό Πολιτισμό και Θεολογία. Συμμετείχε σε αποστολές, επιτροπές και διοργανώσεις διεθνών και ευρωπαϊκών οικουμενικών οργανισμών, και εργάστηκε στο ΠΣΕ (Γενεύη). Υπήρξε μέλος της Νεολαίας ΣΥΝ, του ΣΥΡΙΖΑ και της Θεματικής Θρησκευμάτων, μέχρι το 2015. Πραγματοποιεί εκθέσεις φωτογραφίας και εκπαιδευτικά προγράμματα για τον οικουμενικό-διαπολιτισμικό διάλογο, την οικο-δικαιοσύνη, τον φιλειρηνισμό και την ευρωπαϊκή αντιφασιστική-αντιναζιστική αντίσταση. Συν-συντονίζει το πρόγραμμα Δράσεις Ιστορίας Μνήμης Πολιτισμού και είναι υπεύθυνος λειτουργίας των Συνεργαζόμενων Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών Ξάνθης.