Regjistrimi si anëtar i DiEM25

Bëhuni pjesë e lëvizjes pan-evropiane!

Faleminderit për interesin tuaj për t'u bërë anëtar i DiEM25. Si anëtar, ju do të jeni në gjendje të merrni pjesë në veprimet tona, të formësoni fushatat tona, të bashkë-shkruani programet tona të politikave dhe të lidheni me komunitetin DiEM25 në të gjithë Evropën dhe në të gjithë botën.
DiEM25 financohet 100% përmes tarifave të anëtarësimit dhe dhurimeve të vogla dhe individuale. Ju mund të zgjidhni tarifën tuaj të dëshiruar të anëtarësimit në faqen e fundit. Nëse nuk mund të përballoni ndonjë tarifë, mund të kërkoni një përjashtim. Nuk jeni ende gati të bëheni anëtar? Merrni buletinin tonë.

Unë e kuptoj që duke u bërë një anëtar, unë pajtohem me Polacy Policy të DiEM25, përkatësisht duke i dhënë leje DiEM25 për të ruajtur të dhënat që unë jap në këtë formë dhe për të më mbajtur të informuar për votat e reja dhe mënyrat e tjera për të marrë pjesë si një anëtar në DiEM25.

Anëtarët e DiEM25 bashkohen në grupe spontane nga poshtë-lart (të quajtura DSC) në qytete në të gjithë Evropën dhe madje edhe më gjerë. Ekzistojnë edhe grupe në internet që punojnë për tema të ndryshme. Ne do të përdorim informacionin e mëposhtëm opsional në mënyrë që t'ju lidhim me aktivistët e DiEM25.
Në DiEM25, të gjitha vendimet e politikave merren me votim online për të gjithë anëtarët. Ju lutemi zgjidhni një fjalëkalim në mënyrë që të jeni në gjendje të identifikoheni dhe të merrni pjesë në këto votime. I njëjti fjalëkalim ju lejon gjithashtu hyrjen në Forumin tonë dhe mjetet e tjera.
Membership fees are a redistributive mechanism. Apart from allowing us to hire staff, they enable us to subsidize poorer members' travel to DiEM25 events and activists' expenses, since DiEM25 does not receive any money from EU programs and the like. All our income is from membership fees and small, individual donations. You can see a detailed breakdown of our income and expenses on the Financial Transparency page.
Zgjidhni tarifën tuaj të anëtarësimit

All exemptions have to be manually reviewed. Please allow ca. one week to process your request.

Opsionet e pagesës
Frekuenca e pagesës