Registrering som medlem i DiEM25

Bli en del av den alleuropeiska rörelsen!

Tack för ditt intresse för att bli medlem i DiEM25. Som medlem kommer du att kunna delta i våra aktioner, forma våra kampanjer, hjälpa att skriva våra policyprogram och knyta an till DiEM25-gemenskapen över hela Europa och runt om i världen.

Jag förstår att genom att bli medlem godkänner jag DiEM25:s Sekretesspolicy och ger DiEM25 tillstånd att lagra de uppgifter jag lämnar i detta formulär samt att hålla mig informerad om nya omröstningar och andra sätt att delta som medlem i DiEM25.

DiEM25 finansieras till 100% genom medlemsavgifter och små, enskilda gåvor. Du kan välja önskad medlemsavgift på sista sidan. Om du inte har råd med någon avgift kan du ansöka om undantag. Inte redo att bli medlem än? Få vårt nyhetsbrev.

DiEM25:s medlemmar samlas i spontana, decentraliserade grupper (så kallade DSK) i städer både i och utanför Europa. Det finns också onlinegrupper som arbetar med olika ämnen. Vi kommer att använda följande valfria uppgifter för att koppla ihop dig med DiEM25:s aktivister.
I DiEM25 fattas alla politiska beslut av alla medlemmar online. Välj ett lösenord för att kunna logga in och delta i dessa röster. Samma lösenord ger dig också tillgång till vårt forum och andra verktyg.
Medlemsavgiften utgör en omfördelningsmekanism. Bortsett från att den ger oss chansen att anställa personal, gör den det också möjligt för oss att betala för fattigare medlemmars resor till DiEM25:s evenemang samt aktivisters utgifter, eftersom DiEM25 inte får några pengar från EU-program och dylikt. Alla våra inkomster kommer från medlemsavgifter samt från små, enskilda gåvor. Du kan se en detaljerad sammanställning av våra intäkter och kostnader på sidan Financial Transparency.
Välj din medlemsavgift

Alla DiEM25-medlemmar förväntas betala en medlemsavgift, åtminstone den reducerade avgiften på 2 EUR i månaden. Samtidigt erbjuder vi gratis medlemskap till dem som verkligen inte har råd. Om du tillhör denna grupp, klicka då på "Registrera" och skriv till info@diem25.org för att begära undantag från medlemsavgiften.

Betalningsalternativ
Betalningsfrekvens