Ημερολόγιο - DiEM25

Ημερολόγιο

A discussion with Yanis Varoufakis

Ημερομηνία: 06 Δεκ
Τοποθεσία: Online

Περισσότερες πληροφορίες

Live on YouTube: 2021 - A Year in Review

Ημερομηνία: 07 Δεκ
Τοποθεσία: Online

Περισσότερες πληροφορίες

DSC Meeting

Ημερομηνία: 08 Δεκ
Τοποθεσία: Bochum

Περισσότερες πληροφορίες

Monthly Policy Briefing

Ημερομηνία: 08 Δεκ
Τοποθεσία: Online

Περισσότερες πληροφορίες

Berlin DSC Meeting

Ημερομηνία: 09 Δεκ
Τοποθεσία: Berlin

Περισσότερες πληροφορίες

Offene Videokonferenz Nordrhein-Westfalen

Ημερομηνία: 09 Δεκ
Τοποθεσία: Online

Περισσότερες πληροφορίες

Assembleia Aberta

Ημερομηνία: 09 Δεκ
Τοποθεσία: Online

Περισσότερες πληροφορίες

DiEM Voice : General Meeting

Ημερομηνία: 13 Δεκ
Τοποθεσία: Online

Περισσότερες πληροφορίες

Offene Videokonferenz Niedersachsen

Ημερομηνία: 13 Δεκ
Τοποθεσία: Online

Περισσότερες πληροφορίες

PNC NL Monthly Open Call

Ημερομηνία: 13 Δεκ
Τοποθεσία: Online

Περισσότερες πληροφορίες

People's Gatherings Open Call!

Ημερομηνία: 14 Δεκ
Τοποθεσία: Online

Περισσότερες πληροφορίες

Online-Treffen des DiEM25 DSC München

Ημερομηνία: 14 Δεκ
Τοποθεσία: Online

Περισσότερες πληροφορίες

Working Meeting - Education 1 DSC

Ημερομηνία: 15 Δεκ
Τοποθεσία: Online

Περισσότερες πληροφορίες

Monthly Onboarding Meeting for new members

Ημερομηνία: 15 Δεκ
Τοποθεσία: Online

Περισσότερες πληροφορίες

Green New Deal Volunteers Meeting

Ημερομηνία: 16 Δεκ
Τοποθεσία: Online

Περισσότερες πληροφορίες

DiEM TV Christmas Special

Ημερομηνία: 17 Δεκ
Τοποθεσία: Online

Περισσότερες πληροφορίες

DiEM TV Christmas Special

Ημερομηνία: 18 Δεκ
Τοποθεσία: Online

Περισσότερες πληροφορίες

DiEM TV Christmas Special

Ημερομηνία: 19 Δεκ
Τοποθεσία: Online

Περισσότερες πληροφορίες

DiEM TV Christmas Special

Ημερομηνία: 20 Δεκ
Τοποθεσία: Online

Περισσότερες πληροφορίες

DiEM TV Christmas Special

Ημερομηνία: 21 Δεκ
Τοποθεσία: Online

Περισσότερες πληροφορίες

Offene Videokonferenz Bremen

Ημερομηνία: 03 Ιαν
Τοποθεσία: Online

Περισσότερες πληροφορίες

Monthly Policy Briefing

Ημερομηνία: 12 Ιαν
Τοποθεσία: Online

Περισσότερες πληροφορίες