Ημερολόγιο - DiEM25

Ημερολόγιο

Education collective regular meeting

Ημερομηνία: 05 Ιουν
Τοποθεσία: Online

Περισσότερες πληροφορίες

June Rotterdam Collective Meeting

Ημερομηνία: 05 Ιουν
Τοποθεσία: Rotterdam

Περισσότερες πληροφορίες

Teambesprechung | MERA25 Hessen

Ημερομηνία: 05 Ιουν
Τοποθεσία: Online

Περισσότερες πληροφορίες

Treffen von MERA25 Bremen

Ημερομηνία: 05 Ιουν
Τοποθεσία: Bremen

Περισσότερες πληροφορίες

Monthly Activist Meeting

Ημερομηνία: 07 Ιουν
Τοποθεσία: Online

Περισσότερες πληροφορίες

Deepening Democracy

Ημερομηνία: 07 Ιουν
Τοποθεσία: Online

Περισσότερες πληροφορίες

München Collective Call

Ημερομηνία: 08 Ιουν
Τοποθεσία: Online

Περισσότερες πληροφορίες

Berlin Weekly Social

Ημερομηνία: 08 Ιουν
Τοποθεσία: Berlin

Περισσότερες πληροφορίες

Postcapitalism Collective weekly meeting

Ημερομηνία: 08 Ιουν
Τοποθεσία: Online

Περισσότερες πληροφορίες

Treffen des lokalen Kollektivs

Ημερομηνία: 12 Ιουν
Τοποθεσία: Frankfurt am Main

Περισσότερες πληροφορίες

Monthly Meeting

Ημερομηνία: 13 Ιουν
Τοποθεσία: Göttingen

Περισσότερες πληροφορίες

DiEM25inNL: open meeting for (new) members

Ημερομηνία: 13 Ιουν
Τοποθεσία: Online

Περισσότερες πληροφορίες

Peace Collective - Regular Meeting

Ημερομηνία: 14 Ιουν
Τοποθεσία: Online

Περισσότερες πληροφορίες

Monthly Policy Briefing

Ημερομηνία: 14 Ιουν
Τοποθεσία: Online

Περισσότερες πληροφορίες

Berlin Weekly Social

Ημερομηνία: 15 Ιουν
Τοποθεσία: Berlin

Περισσότερες πληροφορίες

Postcapitalism Collective weekly meeting

Ημερομηνία: 15 Ιουν
Τοποθεσία: Online

Περισσότερες πληροφορίες

BXLxNL Where we are Now and what is Next

Ημερομηνία: 17 Ιουν
Τοποθεσία: Brussels/Bruxelles/Brussel

Περισσότερες πληροφορίες

Offenes Arbeitstreffen von MERA25 Bonn

Ημερομηνία: 19 Ιουν
Τοποθεσία: Bonn

Περισσότερες πληροφορίες

Teambesprechung | MERA25 Hessen

Ημερομηνία: 19 Ιουν
Τοποθεσία: Online

Περισσότερες πληροφορίες

DiEM25inNL: open meeting in Groningen

Ημερομηνία: 21 Ιουν
Τοποθεσία: Groningen

Περισσότερες πληροφορίες

Onboarding meeting for new members

Ημερομηνία: 21 Ιουν
Τοποθεσία: Online

Περισσότερες πληροφορίες

München Collective Call

Ημερομηνία: 22 Ιουν
Τοποθεσία: Online

Περισσότερες πληροφορίες

München Collective Call

Ημερομηνία: 22 Ιουν
Τοποθεσία: Online

Περισσότερες πληροφορίες

München Collective Call

Ημερομηνία: 22 Ιουν
Τοποθεσία: Online

Περισσότερες πληροφορίες

Berlin Weekly Social

Ημερομηνία: 22 Ιουν
Τοποθεσία: Berlin

Περισσότερες πληροφορίες

DiEM25inNL joins: Tata Steel Mass Action

Ημερομηνία: 24 Ιουν
Τοποθεσία: IJmuiden

Περισσότερες πληροφορίες

Treffen des lokalen Kollektivs

Ημερομηνία: 26 Ιουν
Τοποθεσία: Frankfurt am Main

Περισσότερες πληροφορίες

Debate mensal

Ημερομηνία: 26 Ιουν
Τοποθεσία: Online

Περισσότερες πληροφορίες

Learn more about DiEM25

Ημερομηνία: 28 Ιουν
Τοποθεσία: Online

Περισσότερες πληροφορίες

Peace Collective - Regular Meeting

Ημερομηνία: 28 Ιουν
Τοποθεσία: Online

Περισσότερες πληροφορίες

Berlin Weekly Social

Ημερομηνία: 29 Ιουν
Τοποθεσία: Berlin

Περισσότερες πληροφορίες

Berlin Weekly Social

Ημερομηνία: 29 Ιουν
Τοποθεσία: Berlin

Περισσότερες πληροφορίες

Teambesprechung | MERA25 Hessen

Ημερομηνία: 03 Ιουλ
Τοποθεσία: Online

Περισσότερες πληροφορίες

Treffen des lokalen Kollektivs

Ημερομηνία: 10 Ιουλ
Τοποθεσία: Frankfurt am Main

Περισσότερες πληροφορίες

Offenes Arbeitstreffen von MERA25 Bonn

Ημερομηνία: 10 Ιουλ
Τοποθεσία: Bonn

Περισσότερες πληροφορίες

DiEM25inNL: open meeting for (new) members

Ημερομηνία: 11 Ιουλ
Τοποθεσία: Online

Περισσότερες πληροφορίες

Peace Collective - Regular Meeting

Ημερομηνία: 12 Ιουλ
Τοποθεσία: Online

Περισσότερες πληροφορίες

Monthly Policy Briefing

Ημερομηνία: 12 Ιουλ
Τοποθεσία: Online

Περισσότερες πληροφορίες

Teambesprechung | MERA25 Hessen

Ημερομηνία: 17 Ιουλ
Τοποθεσία: Online

Περισσότερες πληροφορίες

Treffen des lokalen Kollektivs

Ημερομηνία: 24 Ιουλ
Τοποθεσία: Frankfurt am Main

Περισσότερες πληροφορίες

Peace Collective - Regular Meeting

Ημερομηνία: 26 Ιουλ
Τοποθεσία: Online

Περισσότερες πληροφορίες

Offenes Arbeitstreffen von MERA25 Bonn

Ημερομηνία: 31 Ιουλ
Τοποθεσία: Bonn

Περισσότερες πληροφορίες