Συνελεύσεις Πολιτών για τη Δημοκρατία στην Ευρώπη - Ψήφος από μέλη του DiEM25

Τα μέλη του DiEM25 έχουν συλλογικά αποφασίσει για αυτό το θέμα. Γίνε μέλος ώστε να μπορείς να ψηφίσεις την επόμενη φορά!

Γίνε μέλος! Σύνδεση

Συνελεύσεις Πολιτών για τη Δημοκρατία στην Ευρώπη

Ναι

88.71%

Όχι

11.29%

Στη Συνέλευση της Πράγας, τα μέλη συζήτησαν, τροποποίησαν και ενέκριναν την ακόλουθη πρόταση (μεταξύ άλλων) για τη βελτίωση του έργου και των δυνατοτήτων του DiEM25 κατά το επόμενο έτος. Παρακαλείσθε να την αξιολογήσετε προσεκτικά, ειδικά τις τροποποιήσεις σε σύγκριση με την εκδοχή πριν την Πράγα (που αναδεικνύεται με πράσινο χρώμα) και να αποφασίσετε εάν πρόκειται για κάτι τόσο σημαντικό ώστε το DiEM25 να επενδύσει τους περιορισμένους πόρους του.

---

Συνελεύσεις Πολιτών για τη Δημοκρατία στην Ευρώπη

Τομέας:

Επιρροή και Νίκη (προτάσεις για εκστρατείες τις οποίες μπορεί να οργανώσει το κίνημα ή να συνδεθεί, είτε σε τοπικό ή σε ευρωπαϊκό επίπεδο, άλλες πρωτοβουλίες για την εγκαθίδρυση του Θεσμού, πώς να επηρεάσουμε καλύτερα τις εκλογές και τους πολιτικούς με την ατζέντα μας κλπ.)

Περίληψη:

Ζητάμε από το DiEM25, κατ’ αρχήν, να μας βοηθήσει να προωθήσουμε τις συνελεύσεις των πολιτών ως αναπόσπαστο μέρος ενός δημοκρατικού τρόπου εξόδου από την κρίση μας του Brexit. Πολλές διαφορετικές οργανώσεις του Ηνωμένου Βασιλείου οργανώνονται τώρα γύρω απ’ αυτήν την ιδέα, οι περισσότερες από τις οποίες επικεντρώνονται σε μια συνέλευση πολιτών στο σύνολο του Ηνωμένου Βασιλείου. Προτείνουμε ένα κυλιόμενο πρόγραμμα συνελεύσεων των πολιτών για να δώσουμε τελικά σε κάθε έθνος στο Ηνωμένο Βασίλειο και επίσης σε κάθε αγγλική περιοχή μια φωνή και θα θέλαμε το DiEM25 να υποστηρίξει αυτό το έργο.

Το Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκεται στη μέση μιας συνταγματικής κρίσης, σε αντίθεση με οποιαδήποτε άλλη στη σύγχρονη ιστορία. Η αναστολή του κοινοβουλίου από τον Μπόρις Τζόνσον στο όνομα της δημοκρατίας ήταν το απόλυτο παράδοξο σε μια κρίση που δοκιμάζει τα όρια των πολιτικών θεσμών του Ηνωμένου Βασιλείου για πάνω από 3 χρόνια. Υπάρχουν στοιχεία και από τις δύο πλευρές της διαίρεσης για το Brexit που θα θυσίαζαν τώρα τη δημοκρατία για το δικό τους κέρδος. Πιστεύουμε, αντιθέτως, ότι η έξοδος από αυτήν την κρίση πρέπει να είναι πιο δημοκρατική από τον τρόπο εισόδου και γι' αυτό βλέπουμε την υπεράσπιση του διαβουλευτικού στοιχείου της δημοκρατίας μας, το οποίο είναι περισσότερο υπό επίθεση στην κοινωνία μας, στη διπλή μορφή μιας ανανέωσης της κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης και στην επένδυση στη λαϊκή κυριαρχία μέσω των συνελεύσεων πολιτών, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας μιας διαρκούς συνέλευσης πολιτών ως ένα νέο κοινοβούλιο. Αυτός είναι ο μόνος νόμιμος και πραγματικά δημοκρατικός τρόπος για να πάει μπροστά το Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι συνελεύσεις πολιτών αποτελούν μια μορφή διαβουλευτικής δημοκρατίας και παρόλο που είναι αναγκαστικά μια αργή διαδικασία, για εμάς αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να ενώσουμε Leavers και Remainers, άτομα από όλες τις περιφέρειες και έθνη του Ηνωμένου Βασιλείου και άτομα που έχουν στερηθεί το δικαίωμα ψήφου (συμπεριλαμβανομένων των μεταναστών, των πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου στην ΕΕ και των πολιτών της ΕΕ στο Ηνωμένο Βασίλειο και των νέων) σ’ ένα πνεύμα συμφιλίωσης.Πώς θα βοηθήσει αυτή η πρόταση το DiEM25 να επιτύχει τους στόχους του;

Η πρόταση αυτή δεν αφορά μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αντίθετα, θέλουμε να επιστήσουμε την προσοχή στη δυνατότητα των συνελεύσεων των πολιτών να βοηθήσουν να ξεπεραστούν στιγμές βαθιάς δημοκρατικής κρίσης. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η δημοκρατική πρόκληση δεν έχει την πολυτέλεια να αγνοήσει το Brexit ή να ελπίζει σε μια λύση που δεν συνεπάγεται μια θεμελιώδη αναθεώρηση του άγραφου συντάγματος του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ωστόσο, πολλές χώρες σε όλη την Ευρώπη είναι πολωμένες με μεγάλους πληθυσμούς που αισθάνονται ότι το πολιτικό σύστημα στο οποίο ζουν είναι δυσλειτουργικό. Με αυτή την έννοια, το Ηνωμένο Βασίλειο συμβάλλει σε μια ευρύτερη συζήτηση για το DiEM25.

Τελικά, η δημοκρατική κρίση της Βρετανίας είναι μόνο μια πιο ακραία εκδοχή του είδους των δημοκρατικών κρίσεων που βλέπουμε αλλού στην Ευρώπη. Η υποστήριξη μιας δημοκρατικής λύσης του Brexit, μας βοηθά επίσης να ανανεώσουμε τις φιλοδοξίες μας για επανεξέταση και μετασχηματισμό της ευρωπαϊκής δημοκρατίας στο σύνολό της. Έχοντας παρακολουθήσει από κοντά τις βρετανικές συζητήσεις γύρω από τη διαβουλευτική δημοκρατία, δεν έχουμε αμφιβολίες σχετικά με τη δυνατότητα των συνελεύσεων των πολιτών να δημιουργήσουν έναν πιο δημοκρατικό τρόπο εμπλοκής ανθρώπων που έχουν εγκαταλειφθεί από την πολιτική. Με αυτήν την πρόταση, θέλουμε επίσης να υποστηρίξουμε τη διαβουλευτική δημοκρατία ως βασικό μέρος της στρατηγικής εκστρατείας του DiEM25 από εδώ και πέρα, είτε παράλληλα ή ως εναλλακτική λύση στην εκλογική στρατηγική του DiEM25.Πώς θα εφαρμοστεί η πρότασή σας (χρονοδιάγραμμα και βήματα);

Το DiEM25 έχει την ευθύνη να αξιολογήσει με κριτικό πνεύμα όλες τις μορφές δημοκρατίας. Οι αναδυόμενες μορφές δημοκρατίας, όπως οι Συνελεύσεις των Πολιτών, πρέπει να αξιολογούνται σε ένα κύκλο ανατροφοδότησης που λαμβάνει υπόψη τη γνώση από όλα τα στάδια μιας δημοκρατικής διαδικασίας: από το αρχικό κίνημα που απαιτεί αλλαγή, μέσω μιας πλατφόρμας για τη διευκόλυνση της διαβούλευσης (CA) μέχρι την πολιτική αλλαγή ή εφαρμογή και ενδεχόμενη θεσμοθέτηση αυτής της μορφής δημοκρατίας.

1. Κάθε EE DiEM25 να εξετάσει την πρακτική των συνελεύσεων των πολιτών και των διαβουλευτικών δημοκρατικών χώρων συζητήσεων στη χώρα του και να μοιραστεί κάθε χρήσιμη πληροφορία σχετικά με χρήσιμα ιδρύματα και εκστρατείες για να έλθει σε επαφή μαζί τους και να βιώσει την εμπειρία βέλτιστων πρακτικών. Σε χώρες χωρίς ΕΕ, οι ΑΟ μπορούν να συμμαχούν με μια ΕΕ της επιλογής τους. Θα επιδιώξουμε τον διάλογο και την εμπλοκή με όσο το δυνατόν περισσότερα τρέχοντα και εκκρεμή παραδείγματα Συνελεύσεων Πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των XR, ΜέΡΑ25 και της Ιρλανδικής Συνέλευσης Πολιτών κατά την πρόσφατη συζήτηση για τις αμβλώσεις. Θα χαιρετίσουμε τις προτάσεις άλλων επιτυχημένων περιπτώσεων Συνελεύσεων Πολιτών.

2. Να ενθαρρυνθούν οι θεματικές ΑΟ να ασχοληθούν με αυτό το θέμα, να βελτιώσουν την παιδεία σε αυτά τα μίνι-κοινά και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν στις κοινωνίες μας. Αυτό μπορεί να είναι σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό ή διεθνικό επίπεδο και σε ό,τι θέματα έχουν περισσότερη σημασία για τον κόσμο. Αν δημιουργήσουμε απλώς μια διάθεση για συζήτηση γύρω από ορισμένα από τα θέματα που ενδιαφέρονται οι άνθρωποι περισσότερο, θα ανοίξουμε το δρόμο για μια καλύτερη εκτίμηση των συνελεύσεων των πολιτών, οικοδομώντας μια νέα προοπτική για τη δημοκρατία και ελπίζουμε να οικοδομήσουμε και το κίνημά μας.

3. Το DiEM25 να οικοδομήσει σχέσεις και να συνεισφέρει σε δίκτυα υποστήριξης με υφιστάμενους οργανισμούς που εμπλέκονται σε αυτόν τον τομέα, με σκοπό τη δημιουργία ενός καταλόγου ομιλητών με πρακτική εμπειρία και βαθιά γνώση, τόσο εντός του DiEM25 όσο και εκτός αυτού.

4. Το DiEM25 να αναπτύξει μια πολιτική θέση σχετικά με τις Συνελεύσεις των Πολιτών και τη συμβουλευτική δημοκρατία ως μέρος του πυλώνα του Ευρωπαϊκού Συντάγματος. Το DiEM25 θα πρέπει να πιέσει τις Συνελεύσεις των Πολιτών να μην είναι μόνο υποστηρικτικές αλλά διαρθρωτικές, για να εξασφαλιστεί ότι οι Συνελεύσεις των Πολιτών υποχρεώνουν την εκτελεστική εξουσία να εξετάσει επισήμως τις συστάσεις του.Θα γνωρίζετε ότι η πρότασή σας πέτυχε όταν:

1. Το DiEM25 συμμετέχει ενεργά σε συζητήσεις και προωθητικές εκστρατείες της συμβουλευτικής δημοκρατίας ως έναν τρόπο αντιμετώπισης σημαντικών πολιτικών θεμάτων από την αρχή σε ολόκληρη την Ευρώπη.

2. Τα μέλη του DiEM25 γνωρίζουν ευρέως την υποστήριξη του DiEM25 για τις συνελεύσεις των πολιτών και μπορούν εύκολα να βρουν τρόπους να συμμετάσχουν σε τέτοιες εκστρατείες εάν το επιθυμούν ή να ξεκινήσουν μια ΑΟ για αυτά τα θέματα αν δεν υπάρχει στην περιοχή τους.

3. Η ρητή υποστήριξη των εκστρατειών και των διαδικασιών των συνελεύσεων των πολιτών θεωρείται ως ένα σοβαρό και νόμιμο συμπλήρωμα σε μια εκλογική πτέρυγα σε χώρες (όπως το Ηνωμένο Βασίλειο) στις οποίες η εκλογική παρουσία του DiEM25 δεν είναι ρεαλιστική.

---

Πρέπει το DiEM25 να επενδύσει ενέργεια και πόρους σε αυτό;

Η ψηφοφορία έχει κλείσει

Εγγραφή Σύνδεση