DiEMExplore - Ψήφος από μέλη του DiEM25

Τα μέλη του DiEM25 έχουν συλλογικά αποφασίσει για αυτό το θέμα. Γίνε μέλος ώστε να μπορείς να ψηφίσεις την επόμενη φορά!

Γίνε μέλος! Σύνδεση

DiEMExplore

Ναι

90.21%

Όχι

9.79%

Στη Συνέλευση της Πράγας, τα μέλη συζήτησαν, τροποποίησαν και ενέκριναν την ακόλουθη πρόταση (μεταξύ άλλων) για τη βελτίωση του έργου και των δυνατοτήτων του DiEM25 κατά το επόμενο έτος. Παρακαλείσθε να την αξιολογήσετε προσεκτικά, ειδικά τις τροποποιήσεις σε σύγκριση με την εκδοχή πριν την Πράγα (που αναδεικνύεται με πράσινο χρώμα) και να αποφασίσετε εάν πρόκειται για κάτι τόσο σημαντικό ώστε το DiEM25 να επενδύσει τους περιορισμένους πόρους του.

---

DiEMExplore

Τομέας: Ανάπτυξη της Υποστήριξής μας (επέκταση της ιδιότητας μέλους μας και του αριθμού ΑΟ, επέκταση των συνεργασιών με άλλους οργανισμούς και τα μέσα ενημέρωσης, καλύτερη συνεργασία με τα μέλη)

Περίληψη:

DiEMExplore

Πρόταση για διαμόρφωση βίντεο περιεχομένου ευρέως γνωστού/διεθνικού.

Το DiEMExplore είναι μια πρόταση δημιουργίας μιας εθελοντικής ομάδας παραγωγών περιεχομένου, που μπορεί να κάνει βίντεο κλιπ ή για μια σειρά ανεξάρτητων μικρών ντοκιμαντέρ που παράγονται ανεξάρτητα από τα μέλη των ΕΕ του DiEM.

ΣΤΟΧΟΣ: να διερευνηθούν, μέσω σύντομων ντοκιμαντέρ βίντεο κλιπ, τα σημερινά καυτά κοινωνικά και πολιτικά θέματα σε τοπικό και διεθνές επίπεδο. Να δοθεί βήμα στους τοπικούς ακτιβιστές και οργανώσεις να ακουστούν, να εξηγηθούν τα τρέχοντα θέματα μέσω των άμεσα εμπλεκόμενων ατόμων, να δημιουργηθούν νέες διεθνείς διασυνδέσεις και να συγκριθούν οι διαφορές και ομοιότητες μεταξύ των διαφόρων μερών της Ευρώπης, που ασχολούνται με τα ίδια προβλήματα.

Με ιδιαίτερη έμφαση στις συνέπειες της λιτότητας στα διάφορα μέρη της Ευρώπης και πιθανές λύσεις μέσω του GND

Σε συνδυασμό με την Ακαδημία DiEM25, δημιουργήστε εργαλειοθήκες βίντεο για να επιτρέψετε στις κοινότητες βάσης να ξεκινήσουν και να δημιουργήσουν από κοινού συζητήσεις γύρω από τα θέματά τους, προκειμένου να διευκολυνθεί η αυτοδυναμία και να οικοδομηθεί η τοπική δημοκρατία.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 12/15 λεπτά.

ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ: αν περισσότερες ΑΟ από διάφορες ευρωπαϊκές πόλεις συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, θα μπορούσαμε να επεξεργαστούμε μαζί τα διαφορετικά κλιπ και να εφαρμόσουμε διεθνικά θεματικά δομημένα ντοκιμαντέρ βάσης σχετικά με την τρέχουσα "ιδιοκτησία των εθνών" της ΕΕ.

ΚΑΝΑΛΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ: On Line Εμπορικές Πλατφόρμες, με την επιφύλαξη της απόφασης για το κοινωνικό δίκτυο, που λαμβάνεται σύμφωνα με τον πυλώνα Τεχνολογικής Κυριαρχίας. (YouTube, Vimeo), Εκδήλωση DiEM, Κινηματογραφικά φεστιβάλ. Για να αποφύγουμε τη φιλοξενία του περιεχομένου μας σε εμπορικούς διακομιστές, στόχος μας είναι να υιοθετήσουμε τις αρχές POSSE (publish on your own site, syndicate elsewhere) κατά την εφαρμογή του.

Παραδείγματα πιθανών θεματικών επεισοδίων Ιρλανδικού ενδιαφέροντος με δυνατότητες διεθνών διασυνδέσεων

- Λιτότητα - Πώς επηρεάζει την καθημερινή ζωή των Ιρλανδών πολιτών (το ίδιο στην Ελλάδα, την Ιταλία, την Πορτογαλία, την Ισπανία κλπ.)

- Γεωργοί και περιβαλλοντική μετάβαση (ενδεχόμενη συνεργασία με τη Φινλανδία για την βέλτιστη πρακτική μετάβασης του παρελθόντος από την εντατική κτηνοτροφία στη γεωργία, με καλά αποτελέσματα όσον αφορά στην εθνική υγεία και διατροφή – προς διερεύνηση)

- Στεγαστική κρίση (σύνδεση με το Βερολίνο, το Λονδίνο, το Παρίσι, τη Βαρκελώνη κλπ.)

- Κρίση της υγειονομικής περίθαλψης/Γυναίκες/υγεία των μεταναστών στη δημόσια υγειονομική περίθαλψη (συνδέσεις με Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο και Γαλλία)

- Άμεση πρόβλεψη και διαδικασία αιτούντων Άσυλο (πιθανές συνδέσεις και συγκρίσεις με πολλές χώρες της Ευρώπης και την κατάσταση στην Ελλάδα, την Ιταλία και την Ισπανία)

- Επίπτωση Brexit (αν προκύψει ποτέ)

- Συνθήκες εργασίας στην Ιρλανδία και Ιρλανδικές Συνδικαλιστικές Οργανώσεις.

Όχι συγκεκριμένα Ιρλανδικό, αλλά εξίσου σημαντικό:

- Ανεργία και εσωτερική αναγκαστική μετανάστευση στην ΕΕ λόγω λιτότητας από τη Νότια/Ανατολική Ευρώπη κλπ.Πώς θα βοηθήσει αυτή η πρόταση το DiEM25 να επιτύχει τους στόχους του;

Οφέλη για το DiEM σε τοπικό επίπεδο: οι συνεντεύξεις αποτελούν ένα ισχυρό εργαλείο των τοπικών ΑΟ για τη δημιουργία δικτύου με τοπικούς ακτιβιστές και προσωπικότητες και άτομα που επηρεάζονται άμεσα από τα διάφορα θέματα

Οφέλη για το DiEM σε διεθνές επίπεδο: ενίσχυση της αυτοοργάνωσης και της συνεργασίας μεταξύ διαφόρων ΑΟ DiEM σε διεθνές επίπεδο. Δικτύωση σε διεθνές επίπεδο. Βελτίωση της κοινής γνώσης και συνειδητοποίηση στην κοινότητα του DiEM σχετικά με αυτούς τους κοινούς αγώνες που αντιμετωπίζουμε και πιθανές λύσεις γι’ αυτό.

Οφέλη για την εξωτερική επικοινωνία του DiEM: Να βελτιωθεί στο κοινό μας η συνειδητοποίηση ότι πολλά ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι απλοί άνθρωποι σε τοπικό επίπεδο, είναι πραγματικά διεθνικά ζητήματα και χρειάζονται διεθνικές λύσεις.Πώς θα εφαρμοστεί η πρότασή σας (χρονοδιάγραμμα και βήματα);

Μια λίστα παραγωγών και συντακτών βίντεο του DiEM ή πιθανών ομάδων σύνταξης βίντεο θα συλλεχθεί μέσω εσωτερικών διαύλων DiEM (φόρουμ, ΣΕ, ΕΕ, κατάλογος ΑΟ κλπ.) , σε συνεννόηση με το DiEM25 Comms. Καθορίστε μια θέση σχετικά με τις πρακτικές ηθικής φιλμ, συμπεριλαμβανομένων των ζητημάτων της συνειδητής συναίνεσης και της συν-δημιουργίας, την συντακτική διαβούλευση των θεμάτων και το δικαίωμα άρνησης, για να καθοδηγήσετε βέλτιστες πρακτικές και να εξαλείψετε την παρόρμηση του συμπλέγματος του σωτήρα στη δημιουργία του περιεχομένου.

Θα δημιουργηθεί μια διεθνική ομάδα εργασίας σε συνεργασία με τους υπεύθυνους για τη γενική Επικοινωνία του DiEM25.

Η ομάδα θα συντονίζει τον κατάλογο θεμάτων διεθνικού ενδιαφέροντος και θα συμβάλει στον συντονισμό της υλοποίησης του έργου (καθορισμός κοινής τεχνικής μορφής, προθεσμίες, κλπ.) σε συντονισμό με τις τοπικές συντακτικές ομάδες.

Η ομάδα θα προτείνει και θα εφαρμόζει μέτρα για την κάλυψη της διαδικασίας της Συνταγματικής Συνέλευσης.

Οι ΑΟ θα συνεχίσουν να έχουν τη δυνατότητα να εργάζονται σε συγκεκριμένα επεισόδια DiEMEXPLORES που έχουν περισσότερο τοπικό ενδιαφέρον.

Η τοπική συντακτική ομάδα μπορεί να είναι διαφορετική για κάθε επεισόδιο, ανάλογα με το συγκεκριμένο θέμα.

Μόλις συμφωνηθεί το θέμα, η τοπική συντακτική ομάδα θα αναπτύξει ένα σενάριο και έναν κατάλογο πιθανών καλεσμένων για συνέντευξη, τοποθεσίες για τα γυρίσματα, οργανώσεις για επικοινωνία κλπ. και ένα χρονοδιάγραμμα καθορισμένο σύμφωνα με κοινή προθεσμία που έχει συμφωνηθεί σε διεθνές επίπεδο.

Μεγαλύτερα έργα θα μπορούσαν να προταθούν στην ΣΕ μαζί με έναν προκαταρκτικό προϋπολογισμό.

Για να αξιοποιήσουμε τη ζωντανή δομή χρηματοδότησης ταινιών της Ευρώπης (Δημιουργική Ευρώπη κλπ.), δημιουργούμε επαφές με σπουδαστές κινηματογραφικών ταινιών σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Θα γνωρίζετε ότι η πρότασή σας πέτυχε όταν:

Όταν τουλάχιστον 10 ΑΟ σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα έχουν καταρτίσει έναν κατάλογο 5 μικρών τοπικών ντοκιμαντέρ για 5 κοινά θέματα και το περιεχόμενο αυτό θα συμβάλει σε μια σειρά θεματικών ντοκιμαντέρ Diem σε διεθνές επίπεδο.

---

Πρέπει το DiEM25 να επενδύσει ενέργεια και πόρους σε αυτό;

Η ψηφοφορία έχει κλείσει

Εγγραφή Σύνδεση