Εδραιώνοντας τις Εκλογικές Πτέρυγες του DiEM25 - Ψήφος από μέλη του DiEM25

Τα μέλη του DiEM25 έχουν συλλογικά αποφασίσει για αυτό το θέμα. Γίνε μέλος ώστε να μπορείς να ψηφίσεις την επόμενη φορά!

Γίνε μέλος! Σύνδεση

Εδραιώνοντας τις Εκλογικές Πτέρυγες του DiEM25

Ναι

82.44%

Όχι

17.56%

Στη Συνέλευση της Πράγας, τα μέλη συζήτησαν, τροποποίησαν και ενέκριναν την ακόλουθη πρόταση (μεταξύ άλλων) για τη βελτίωση του έργου και των δυνατοτήτων του DiEM25 κατά το επόμενο έτος. Παρακαλείσθε να την αξιολογήσετε προσεκτικά, ειδικά τις τροποποιήσεις σε σύγκριση με την εκδοχή πριν την Πράγα (που αναδεικνύεται με πράσινο χρώμα) και να αποφασίσετε εάν πρόκειται για κάτι τόσο σημαντικό ώστε το DiEM25 να επενδύσει τους περιορισμένους πόρους του.

---

Περιοχή: Λειτουργία ενός αποτελεσματικού κινήματος (ενίσχυση των Oργανωτικών Αρχών (Ο.Α.) και του Μανιφέστο μας, βελτίωση των εσωτερικών διαδικασιών, συγκέντρωση χρημάτων, πληροφορική)

Περίληψη:

Έχουμε συγκεντρωθεί για να προσφέρουμε μια σειρά προτάσεων για τις Εκλογικές Πτέρυγες του κινήματος μας, προκειμένου να αναπτύξουμε περαιτέρω και να εδραιώσουμε αυτή την πλευρά της δραστηριότητάς μας.  Είναι σημαντικό να οριοθετήσουμε τους τομείς εργασίας του κινήματος από εκείνους των πολιτικών κομμάτων του, να επιτρέψουμε στα μέλη να βρίσκουν το χώρο που τους ταιριάζει πιο πολύ στο πλαίσιο του σχεδίου DiEM25, καθιστώντας ταυτοχρόνως το έργο μας πιο λειτουργικό και αποτελεσματικό.

Συγκεκριμένα, συνιστούμε:  

1) να καταστεί η ιδιότητα του μέλους μιας Εκλογικής Πτέρυγας του DiEM25 ισοδύναμη με την ιδιότητα του μέλους του συνόλου του Εκλογικών Πτερύγων του DiEM25 και να υπαχθεί σε μία συνδρομή μελών, ένα μέρος του οποίου συγκεντρώνεται κεντρικά και χρησιμοποιείται μέσω ενός Ευρωπαϊκού προϋπολογισμού Ε.Π. στη διάθεση της ΣΕ, επιτρέποντας στο DiEM25 να το χρησιμοποιήσει για να ενισχύσει τους εκλογικούς αγώνες του σε ολόκληρη την Ευρώπη από μία κεντρική πλεονεκτική θέση και να μεταφράζει και να ενημερώνει για τις αποφάσεις των Ε.Π. . Επιπλέον, τα μέλη των εκλογικών πτερύγων του DiEM25 να μπορούν βέβαια να συμμετάσχουν σε όλες τις ψηφοφορίες των Ε.Π., όχι μόνο εκείνων που αφορούν τα μέλη του κινήματος. Το δικαιώμα ψήφου στις Ε.Π. μπορούν να ανασταλούν εάν απαγορεύται από την εθνική νομοθεσία. Κάθε Ε.Π. πρέπει να αναφέρει νομικούς περιορισμούς όσον αφορά τα δικαιώματα ψήφου στη χώρα του .Μακροπρόθεσμα, το DiEM25 και οι Ε.Π. θα υποστηρίξουν ένα νομικό πλαίσιο για τα πανευρωπαϊκά κόμματα .

2) Η δημιουργία ενός χώρου Φόρουμ, ενσωματωμένη στην υπάρχουσα υποδομή web DiEM25 της , προσιτή σε όλους, αλλά με «δικαίωμα σχολιασμού» μόνο στα μέλη του κινήματός μας  που είναι επίσης μέλη Εκλογικών Πτερύγων του DiEM25.  Ο χώρος αυτός πρέπει να ενθαρρύνει την αίσθηση της ταυτότητας στην εκλογική διάσταση του έργου μας, ενώ παράλληλα επιτρέπει ουσιαστικά στα μέλη να οργανώνονται εντός και εκτός των εθνικών συνόρων.

3) Να αναθέσει στην Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) να δημιουργήσει έναν κατάλογο περιπτώσεων και καταστάσεων,  σε μια συνεργατική διαδικασία που θα περιλαμβάνει τη συμμετοχή του DiEM25, ενδεχομένως μέσω του νέου DMA, ακολουθούμενη από μια AMV , για την οποία θα πρέπει να καλούνται όλες οι ψηφοφορίες και οι διαβουλεύσεις σχετικά με τη λειτουργία των κομμάτων, αλλά πέρα ​​από τα οποία τα κόμματα είναι ελεύθερα να περιηγούνται στις εκλογικές περιφέρειες των χωρών τους όπως κρίνουν σκόπιμο

4) Η Σ.Ε. δημιουργεί έναν κατάλογο βασικών κριτηρίων, σε μια συνεργατική διαδικασία που θα περιλαμβάνει τη συμμετοχή του DiEM25, ενδεχομένως μέσω της νέας DMA, ακολουθούμενη από μια AMV , από την άποψη των πολιτικών και οργανωτικών αρχών που όλες οι Ε.Π. πρέπει να σέβονται για να παραμείνουν του DiEM25.

5) Η ΣΕ υποβάλλει πρόταση για τα κριτήρια και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με την εγκατάσταση και την απομάκρυνση των EW, που υπόκεινται σε AMV .

 

Πώς θα βοηθήσει αυτή η πρόταση το DiEM25 να επιτύχει τους στόχους της;

Ένας από τους στόχους του DiEM25 είναι να κερδίσει την εκλογική εξουσία για την ατζέντα, τις αρχές και τις ιδέες του κινήματος μας. Για να επιτευχθεί αυτό, είναι επιτακτικό να δημιουργηθεί μια πανευρωπαϊκή εκλογική δομή που να προσφέρει στους Ευρωπαίους ό, τι κανείς δεν έκανε πριν: ένα κοινό πολιτικό όχημα που να μπορεί να ενώσει τους αγώνες τους πέρα ​​από τα σύνορα, ως ενιαία πολιτική δύναμη. Το DiEM25 έχει κάνει σημαντικό έργο προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά το έργο δεν έχει τελειώσει..  

Η πρότασή μας επιδιώκει να ενισχύσει περαιτέρω αυτό το στοιχείο της δουλειάς μας, αλλά υπογραμμίζοντας την κοινή πανευρωπαϊκή ταυτότητα του αγώνα μας, ενισχύοντας του με έναν προϋπολογισμό και δίνοντάς του μια οργανωτική ταυτότητα που το διαφοροποιεί από το κίνημα. Αυτό θα επιτρέψει στα μέλη να εργάζονται πιο αποτελεσματικά στον τομέα του εθελοντισμού που θα αισθάνονται περισσότερο εμπνευσμένα, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ταυτότητα μεταξύ των δύο στοιχείων του σχεδίου DiEM25: το κίνημα και τις εκλογικές πτέρυγες που επιδιώκουν τους εκλογικούς τους στόχους.

 

Πώς θα εφαρμοστεί η πρότασή σας (χρονοδιάγραμμα και βήματα);

1) Θα συνεργαστούμε με την ομάδα πληροφορικής του DiEM25 για να δημιουργήσουμε το subforum Ε.Π. ως μέρος του τρέχοντος φόρουμ, αλλά με αποκλειστική πρόσβαση για τα μέλη της των Ε.Π.. Αυτό δεν αναμένεται να διαρκέσει περισσότερο από ένα μήνα για να υλοποιηθεί

2) Θα συνεργαστούμε με την ομάδα πληροφορικής του DiEM25 για να δημιουργήσουμε μια επέκταση του εντύπου εγγραφής MeRA25 για όλες τις Ε.Π. του DiEM25 . Επίσης, δεν αναμένεται να διαρκέσει περισσότερο από ένα μήνα

3) Αναμένουμε ότι η Σ.Ε. δεν θα χρειαστεί περισσότερο από 3 μήνες για να συντάξει τους καταλόγους για τις συνθήκες Ε.Π. και AMV (όλες οι ψηφοφορίες μελών)

 

Θα γνωρίζετε ότι η πρότασή σας πέτυχε όταν:

1) Υπάρχει ένα καλά γεμάτο και ενεργό αφιερωμένο φόρουμ Ε.Π.

2) Υπάρχει μια επίσημη διαδικτυακή διαδικασία για την ένταξη στο E.Π. του DiEM25. Η διαδικασία καθιστά αναγκαία την συνδρομή μέλους του E.Π. (χαμηλότερη αν το μέλος καταβάλλει ήδη μηνιαία δωρεά στο DiEM25)

3) Η ΣΕ πρότεινε έναν περιεκτικό κατάλογο των όρων και των καταστάσεων για τις οποίες απαιτούνται ψηφοφορία όλων των μελών και ψηφιστεί από την ψηφοφορία όλων των μελών.

4) Η ΣΕ πρότεινε έναν κατάλογο των πολιτικών και οργανωτικών κριτηρίων που πρέπει να τηρούν όλα τα Ε.Π και έχει εγκριθεί από την Ολομέλεια

---

Πρέπει το DiEM25 να επενδύσει ενέργεια και πόρους σε αυτό; 

Η ψηφοφορία έχει κλείσει

Εγγραφή Σύνδεση