Ποιά θα έπρεπε να είναι η θέση του DiEM25 σχετικά με το πώς να διαχειριστεί το Brexit; - Ψήφος από μέλη του DiEM25

Τα μέλη του DiEM25 έχουν συλλογικά αποφασίσει για αυτό το θέμα. Γίνε μέλος ώστε να μπορείς να ψηφίσεις την επόμενη φορά!

Γίνε μέλος! Σύνδεση

Ποιά θα έπρεπε να είναι η θέση του DiEM25 σχετικά με το πώς να διαχειριστεί το Brexit;

Α

32.07%

Β

27.74%

Γ

16.65%

Δ

23.54%

Πριν δύο εβδομάδες, ζητήσαμε από τα μέλη να υποβάλουν προτάσεις σχετικά με το ποιά θα έπρεπε να είναι η θέση του DiEM25 σχετικά με το πώς να διαχειριστεί το Brexit για τη Μεγάλη Βρετανία. Λάβαμε υπόψη μας όλες τις υποδείξεις, και τις συγκεντρώσαμε όλες σε τέσσερις επιλογές που περιγράφονται παρακάτω.

Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να ψηφίσετε, και αυτό θα γίνει η επίσημη θέση του DiEM25. (Θα υπάρξει και δεύτερος γύρος ψηφοφορίας, αν μία από αυτές τις επιλογές δεν συγκεντρώσει τουλάχιστον το 50% των ψήφων)

Τώρα εξαρτάται από εσάς: ποιες από αυτές τις επιλογές υποστηρίζετε; 

ΕΠΙΛΟΓΗ A

Ενεργοποίηση του Άρθρου 50, με την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει προσωρινή συμφωνία τύπου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ)

Υποστηρίζουμε την άμεση ενεργοποίηση του Άρθρου 50 (με ή χωρίς κοινοβουλευτική έγκριση), υπό την προϋπόθεση ότι η κυβέρνηση της Βρετανίας δεσμεύεται να προτείνει στις Βρυξέλλες (όταν το άρθρο 50 ενεργοποιηθεί) μια προσωρινή συμφωνία τύπου ΕΟΧ (όπως για την Ελβετία/Νορβηγία) μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της ΕΕ, η οποία θα τεθεί σε ισχύ δύο χρόνια μετά την ενεργοποίηση του άρθρου 50.

Αν η παραπάνω συνθήκη δεν ικανοποιηθεί, εναντιωνόμαστε στην ενεργοποίηση του Άρθρου 50

Μακροπρόθεσμη συμφωνία

Χρησιμοποιώντας το «χώρο» που θα δημιουργηθεί από την προσωρινή συμφωνία τύπου ΕΟΧ (βλέπε παραπάνω), υποστηρίζουμε τις διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της ΕΕ που αποσκοπούν στην επίτευξη μιας μακροπρόθεσμης συμφωνίας όσον αφορά τη σχέση μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της ΕΕ, η οποία θα εγκριθεί από το βρετανικό Κοινοβούλιο που θα εκλεγεί μετά την ενεργοποίηση του άρθρου 50.

ΕΠΙΛΟΓΗ B

Άνευ όρων ενεργοποίηση του Άρθρου 50

Υποστηρίζουμε την άμεση ενεργοποίηση του Άρθρου 50 (με ή χωρίς κοινοβουλευτική έγκριση).

Ενδιάμεση και μακροπρόθεσμη συμφωνία

Υποστηρίζουμε τις διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της ΕΕ με στόχο την επίτευξη μιας ενδιάμεσης συμφωνίας τύπου ΕΟΧ (όπως για την Ελβετία/Νορβηγία) μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της ΕΕ (η οποία θα τεθεί σε ισχύ δύο έτη μετά την ενεργοποίηση του Άρθρου 50) και, στη συνέχεια, μια μακροπρόθεσμη συμφωνία όσον αφορά τη σχέση Ηνωμένου Βασιλείου-ΕΕ, η οποία θα εγκριθεί από το βρετανικό Κοινοβούλιο που θα εκλεγεί μετά την ενεργοποίηση του Άρθρου 50.

ΕΠΙΛΟΓΗ Γ

Άνευ όρων αντίθεση προς την ενεργοποίηση του Άρθρου 50

Υποστηρίζουμε μια κοινοβουλευτική ψηφοφορία κατά της ενεργοποίησης του Άρθρου 50, με ή χωρίς πρόβλεψη για διεξαγωγή δεύτερου δημοψηφίσματος για την ανατροπή του Brexit.

ΕΠΙΛΟΓΗ  Δ

Καμία θέση για το Άρθρο 50 ή για μια ενδιάμεση/μακροπρόθεσμη συμφωνία

Θα εργαστούμε για να γεφυρώσουμε τις φιλοευρωπαϊκές πολιτικές δυνάμεις, αλλά δεν λαμβάνουμε καμία θέση σχετικά με την έναρξη ισχύος του Άρθρου 50, ή με τη μορφή που θα πρέπει να λάβει μια συμφωνία (ενδιάμεση ή μακροπρόθεσμη) μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ποια από αυτές τις επιλογές υποστηρίζετε;

Η ψηφοφορία έχει κλείσει

Εγγραφή Σύνδεση