kalendarz

“Το Πρεκαριάτο: Η νέα επικίνδυνη τάξη” / "The Precariat: The New Dangerous Class"

Wydarzenie

Ελεύθερη είσοδος | Κράτηση θέσεων: https://bit.ly/3ER57h2

Ταυτόχρονη διερμηνεία από τα αγγλικά.

Δευτέρα 31 2022, ώρα 19:00

Βιομηχανικό Πάρκο ΠΛΥΦΑ, Κορυτσάς 39, Αθήνα 104 47

Mε την ευκαιρία της μετάφρασης στα ελληνικά του βιβλίου του “Το Πρεκαριάτο: Η νέα επικίνδυνη τάξη” στο πλαίσιο της νέας εκδοτικής σειράς του mέta | Κέντρου Μετακαπιταλιστικού Πολιτισμού στις εκδόσεις “Τόπος”, Ο συγγραφέας Guy Standing, καθηγητής του SOAS, συνομιλεί με τον Γιάνη Βαρουφάκη για τις κοινωνικο-πολιτικές προκλήσεις της διάχυσης της εργασιακής επισφάλειας.

Προλογίζει και συντονίζει ο Σωτήρης Μητραλέξης, δρ. Πολιτικών Επιστημών, διευθυντής του ακαδημαϊκού τομέα του mέta | Κέντρου Μετακαπιταλιστικού Πολιτισμού.

Ο όρος πρεκαριάτο αποτελεί κοινό τόπο της πολιτικής και κοινωνικής ανάλυσης σήμερα — μολαταύτα, το βιβλίο που τον εισήγαγε δεν είχε μεταφραστεί προηγουμένως στη γλώσσα μας. Πρωτοδημοσιευμένο το 2011, “Το Πρεκαριάτο” του Guy Standing αποτελεί τον πρώτο απολογισμό μιας αναδυόμενης τάξης ανθρώπων που αντιμετωπίζουν πρωτοφανή ανασφάλεια, μπαινοβγαίνοντας σε επισφαλείς θέσεις εργασίας που δίνουν μηδενική προοπτική και ελάχιστο νόημα και στη ζωή τους. Πέρα από την άχαρη ζωή που επιφυλάσσει στους πρεκάριους η παρούσα μετάλλαξη του καπιταλισμού, οι εσωτερικές διαιρέσεις του πρεκαριάτου έχουν οδηγήσει σε μεγαλύτερη συνολική κοινωνική αστάθεια λ.χ. με την στοχοποίηση των μεταναστών ή άλλων ευάλωτων ομάδων και ενίσχυση του πολιτικού εξτρεμισμού. Ο Standing επιχειρηματολογεί υπέρ μιας νέας πολιτικής η οποία θέτει τους φόβους και τις προσδοκίες του πρεκαριάτου στο επίκεντρο μιας προοδευτικής στρατηγικής αναδιανομής και ασφάλειας του εισοδήματος.

 

Η μετάφραση του βιβλίου του Guy Standing στα ελληνικά, στο πλαίσιο της πρόσφατα εγκαινιασθείσας εκδοτικής σειράς του mέta | Κέντρου Μετακαπιταλιστικού Πολιτισμού στις εκδόσεις “Τόπος”, συνοδεύεται από νέο πρόλογο, στον οποίο ο συγγραφέας τις πρόσφατες πολιτικές εξελίξεις της πανδημίας Covid-19 και τις επιπτώσεις της στο πρεκαριάτο.

Μετά από δέκα χρόνια οικονομικής κρίσης και μνημονίου, δύο χρόνια πανδημίας και την πολεμική κατάσταση έκτακτης ανάγκης που διαχέεται σήμερα με ολοένα και περισσότερες συνέπειες για την ενέργεια, τον πληθωρισμό, την ακρίβεια και κατ' επέκταση την εργασία, “Το Πρεκαριάτο” δεν θα μπορούσε να είναι πιο επίκαιρο (και) στη σημερινή Ελλάδα.

 

Ο Guy Standing είναι οικονομολόγος, καθηγητής και ερευνητικός εταίρος του SOAS στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου.

Είναι επίσης επίτιμος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Sydney, διδάκτωρ του Πανεπιστημίου του Cambridge, εταίρος της British Academy of Social Sciences και της Royal Society of Arts, συνιδρυτής και επίτιμος συμπρόεδρος του Παγκόσμιου Δικτύου για το Βασικό Εισόδημα/Basic Income Earth Network (BIEN), μέλος του Progressive Economy Forum, καθώς και μέλος του Συμβουλευτικού Σώματος του mέta | Κέντρου Μετακαπιταλιστικού Πολιτισμού. Το 2016-19 ήταν σύμβουλος του υποψήφιου υπουργού Οικονομικών της βρετανικής αντιπολίτευσης John McDonnell. Υπηρέτησε ως διευθυντής του Προγράμματος Κοινωνικο-Οικονομικής Ασφάλειας της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας. Συμβούλευσε σειρά διεθνών φορέων, υπήρξε διευθυντής ερευνών της Επιτροπής Πολιτικών Αγοράς και Εργασίας του Nelson Mandela ως προέδρου, και εφάρμοσε τις προτάσεις του για βασικό εισόδημα σε σειρά πιλοτικών προγραμμάτων.

Στα βιβλία του συγκαταλέγεται “Το Πρεκαριάτο”, μεταφρασμένο σε 25 γλώσσες, το The Corruption of Capitalism (τρίτη έκδοση, 2021), το “Βασικό Εισόδημα: Πώς να το επιτύχουμε” (στα ελληνικά από τις Εκδόσεις Παπασωτηρίου), το “Plunder of the Commons” (2019) και το “The Blue Commons: Rescuing the Economy of the Sea” (2022). Το 2020 συνεργάστηκε με τους Massive Attack σε ένα βίντεο βασισμένο στο βιβλίο του “Battling Eight Giants: Basic Income Now” (2020).

 

Το mέta | Κέντρου Μετακαπιταλιστικού Πολιτισμού ιδρύθηκε το 2020 ως διεθνής ερευνητικός και ταυτοχρόνως καλλιτεχνικός οργανισμός, συνδεόμενος με το κόμμα MEΡA25, το κίνημα DiEM25 και την Προοδευτική Διεθνή. Αποβλέπει στην χαρτογράφηση χειραφετησιακών εναλλακτικών στην μεταπιταλιστική δυστοπία που ανοίγεται μπροστά μας. Στις έως τώρα δράσεις του mέta περιλαμβάνεται η δημοσίευση working papers, η δημιουργία ειδικής εκδοτικής σειράς στις εκδόσεις “Τόπος”, η πραγματοποίηση ημερίδων και στρογγυλών τραπεζιών, οι κινηματογραφικές προβολές στο πλαίσιο του mέta-cinema και της Διεθνούς Ημέρας Αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό Λαό, η παραγωγή εβδομαδιαίας ραδιοφωνικής εκπομπής και η καλλιτεχνική περιοδεία mέta-μπουλούκι τα καλοκαίρια του 2021 και 2022.

On the occasion of the translation of his book "The Precariat: The New Dangerous Class" into Greek, as part of the new publishing series of mέta | Centre for Postcapitalist Civilisation at Topos Publications, author Guy Standing, professor at SOAS, talks with Yanis Varoufakis about the socio-political challenges of the diffusion of labour precarity.

 

Sotiris Mitralexis, PhD in Political Science, Director of the Academic Department of the mέta | Centre for Postcapitalist Civilisation, introduces and moderates.

 

Monday 31 Oct 2022, 19:00.

Plyfa Industrial Park, 39 Korytsas Street, Athens 104 47

Free entrance | registration https://bit.ly/3ER57h2 

Simultaneous interpretation from English.

 

The term precariat is a commonplace of political and social analysis today - yet the book that introduced it had not been previously translated into our language. First published in 2011, Guy Standing's The Precariat is the first account of an emerging class of people facing unprecedented insecurity, moving in and out of precarious jobs that give zero prospects and little meaning to their lives as well. In addition to the miserable life that the present mutation of capitalism has in store for the precariat, the internal divisions of the precariat have led to greater overall social instability, e.g., by targeting immigrants or other vulnerable groups and strengthening political extremism. Standing argues for a new politics that puts the fears and aspirations of the precariat at the heart of a progressive strategy of redistribution and income security.The translation of Guy Standing's book into Greek, as part of the recently launched series of mέta | Center for Postcapitalist Civilisation at Topos Publications, is accompanied by a new preface in which the author discusses the recent political developments of the Covid-19 pandemic and its implications for the precariat.

 

After ten years of economic crisis and memorandum, two years of pandemic and the war emergency that is currently spreading with increasing consequences for energy, inflation, expensiveness, and, by extension, work, "The Precariat" could not be more relevant, - in today's Greece, as well.

 

Guy Standing is an economist, professor and SOAS research fellow at the University of London. He is also an Honorary Professor at the University of Sydney, a PhD from the University of Cambridge, a Fellow of the British Academy of Social Sciences and the Royal Society of Arts, co-founder and Honorary Co-Chair of the Global Basic Income Earth Network (BIEN), a member of the Progressive Economy Forum, and a member of the Advisory Board of the mέta | Centre for Postcapitalist Civilisation. In 2016-19 he was an advisor to the UK opposition Treasury candidate John McDonnell. He served as director of the Socio-Economic Security Programme of the International Labour Organization. He advised a number of international agencies, was director of research for Nelson Mandela's Market and Labour Policies Committee as chairman, and implemented his basic income proposals in a number of pilot programmes.

His books include “The Precariat” ( translated into 25 languages), “The Corruption of Capitalism” (third edition, 2021), “Basic Income: How to Achieve It” (in Greek from Papasotiriou Publications), “Plunder of the Commons” (2019), and “The Blue Commons: Rescuing the Economy of the Sea” (2022). In 2020 he collaborated with Massive Attack on a video based on his book “Battling Eight Giants: Basic Income Now” (2020).

 

mέta | Center for Postcapitalist Civilisation was founded in 2020 as international research and artistic organisation, affiliated with the MέPA25 party, the DiEM25 movement, and Progressive International. It aims to map emancipatory alternatives to the post-capitalist dystopia that opens up before us. The mέta's actions so far include the publication of working papers, the creation of a special editorial series in "Topos" publications, the holding of workshops and roundtables, film screenings in the context of mέta-cinema and the International Day of Solidarity with the Palestinian People, the production of a weekly radio show and the mέta-boulouki artistic tour in the summers of 2021 and 2022. 

Czy chcesz otrzymywać informowacje o działaniach DiEM25? Zarejestruj się tutaj.

Kiedy
31/10/2022 @ 12:00 EST
Gdzie
Βιομηχανικό Πάρκο ΠΛΥΦΑ / PLYFA Industrial Park @ Αθήνα /Athens, Grecja
Organizator
mέta: Centre for Postcapitalist Civilisation Contact
Odbiorcy
Publiczny, do 120 uczestników
Rodzaj wydarzenia
Prezentacja książki

Położenie

Βιομηχανικό Πάρκο ΠΛΥΦΑ / PLYFA Industrial Park

Κορυτσάς 39, Αθήνα 104 47 /39 Korytsas str, Athens 104 47