Regjistrohu për të marrë lajmet e fundit mbi planet dhe aktivitetet tona

DiEM25 Newsletter

Regjistrohu për të marrë lajmet e fundit mbi planet dhe aktivitetet tona

Çfarë është DiEM25?

DiEM25 është një lëvizje transnacionale me një qëllim të thjeshtë por radikal: të demokratizojë Evropën!

Do you want to become a full member instead?

Anëtarët marrin të drejta vote në politikëbërje dhe ndihmojnë në vendosjen e drejtimit të lëvizjes. Newsletter subscribers only get information. Become a full member.