Την ίδρυση Ομάδων Δράσεων για τον Φεμινισμό, τη Διαφορετικότητα και τις Αναπηρίες - Ψήφος από μέλη του DiEM25

Τα μέλη του DiEM25 έχουν συλλογικά αποφασίσει για αυτό το θέμα. Γίνε μέλος ώστε να μπορείς να ψηφίσεις την επόμενη φορά!

Γίνε μέλος! Σύνδεση

Την ίδρυση Ομάδων Δράσεων για τον Φεμινισμό, τη Διαφορετικότητα και τις Αναπηρίες

Ναι

84.08%

Όχι

15.92%
  1. Δημιουργήστε μια ομάδα εργασίας (από ενδιαφερόμενα μέλη) για να αναπτύξετε ένα ολιστικό φεμινιστικό όραμα για το DiEM25, έναν φακό μέσω του οποίου θα πρέπει να εξεταστούν όλες οι πολιτικές και η δραστηριότητά μας (π.χ. διαθεματικότητα, απόρριψη του νεοφιλελεύθερου φεμινισμού κλπ.).

Μια ειδική Ομάδα Δράσης (ΟΔ) της ΣΕ (CC), αποτελούμενη από τουλάχιστον τρία μέλη, εκ των οποίων τουλάχιστον ένα πρέπει να είναι εκλεγμένο μέλος της ΣΕ (CC), θα ηγηθεί και θα συντονίσει το έργο και τις δραστηριότητες αυτού του τομέα. Θα διορίζονται από τη ΣΕ (CC) και θα έχουν την ελευθερία να απασχολούν άλλους εθελοντές για να τους βοηθήσουν στην εργασία τους. Αυτή η ΟΔ θα συντονίζει μια ομάδα εργασίας που βασίζεται σε μέλη για την αναθεώρηση της υπάρχουσας και προτεινόμενης εσωτερικής και εξωτερικής τεκμηρίωσης, θα προτείνει θέματα όπου η θέση του DiEM25 πρέπει να διατυπωθεί ή να εκφραστεί και θα λειτουργεί ως σημείο επαφής εντός του κινήματος για την παροχή συμβουλών σε θέματα που σχετίζονται με τον φεμινισμό και την ενδυνάμωση του φύλου.

Πιο συγκεκριμένα, η Ομάδα Δράσης θα διασφαλίζει:

Ότι η ομάδα εργασίας θα συνεργάζεται με – και θα λειτουργεί ως σημείο επαφής για συμβουλές και τεχνογνωσία σε – ΕΠ (EW), ΕΕ (NCs), ΑΟ (DSC), μέλη και οποιεσδήποτε άλλες σχετικές ομάδες εργασίας, προκειμένου να διασφαλιστεί μια ολιστική, χωρίς αποκλεισμούς φεμινιστική προσέγγιση που θα εφαρμόζεται σε όλες τις δραστηριότητές και διαδικασίες μας.

Τη διαμόρφωση ενός ολιστικού οράματος: αυτό πρέπει να καλύπτει τόσο το αποτέλεσμα που προβάλλεται εξωτερικά (πολιτικές, εκλογικά προγράμματα κλπ.), αλλά και τις εσωτερικές μας διαδικασίες και τον τρόπο λειτουργίας μας, σε όλα τα επίπεδα

-  Την ευρύτερη αναθεώρηση του Μανιφέστο, ως προς τη γλώσσα και τη διατύπωση που χρησιμοποιείται, για να το καταστήσει πιο περιεκτικό και ευπρόσδεκτο σε έναν μεγαλύτερο αριθμό ατόμων, από διαφορετικά υπόβαθρα.

-  Θα πραγματοποιούνται τακτικές κλήσεις για τον συντονισμό/συζήτηση προτεραιοτήτων και τη διατήρηση ενιαίας προσέγγισης.

  1. Δημιουργήστε μια ομάδα εργασίας (από ενδιαφερόμενα μέλη) για να συμπεριλάβετε τις μειονότητες στο DiEM25 (μαύροι, πρόσφυγες, ΛΟΑΤΚΙ+ και κάθε άλλη) και να διασφαλίσετε την ανάπτυξη κατάλληλων πολιτικών και δραστηριοτήτων. (π.χ. διαθεματικότητα, συγχώνευση της πολιτικής ταυτότητας σε αφηγηματική τάξη κλπ.).

Λόγω του μικρού αριθμού μελών που έχουν δείξει ενδιαφέρον να εργαστούν σε αυτόν τον τομέα στο παρελθόν, αυτή η Ομάδα Εργασίας θα ξεκινήσει ως υπο-ομάδα εργασίας (ή κοινή ΟΕ) της φεμινιστικής ομάδας εργασίας, έως ότου συγκεντρώσει αρκετή δυναμική για να λειτουργήσει ξεχωριστά, στην ίδια γραμμή με τη Φεμινιστική Ομάδα Εργασίας που περιγράφεται παραπάνω. Παρόμοια με τη φεμινιστική ομάδα εργασίας, τα μέλη μιας ειδικής ομάδας θα πρέπει να επιλέγονται από την ΕΕ (CC), προσεγγίζοντας τα μέλη που ήδη επικεντρώνονται ή είναι ενεργά σε αυτόν τον τομέα, αντί να στρατολογούνται με ανοιχτή πρόσκληση.

Όταν η ΟΔ (TF) πολυπολιτισμικότητας είναι έτοιμη να αρχίσει να λειτουργεί ανεξάρτητα, ίσως χρειαστεί να αναθεωρήσουμε και να αυξήσουμε τον αριθμό των ΕΕ (CC) ή άλλων συντονιστών, για να καλύψουμε τον αυξημένο φόρτο εργασίας

Η ομάδα εργασίας για την πολυπολιτισμικότητα θα βοηθήσει στην δημιουργία καθοδήγησης και περιεχομένου στο κίνημα, προκειμένου να ανοίξει την προσέγγισή μας σε άτομα από περιθωριοποιημένες ή μειονοτικές κοινότητες και να βοηθήσει έτσι στην ανάπτυξη και την επέκταση των μελών μας.

Πολλές από τις δραστηριότητες και τα αποτελέσματα αυτής της ΟΔ (TF) θα αλληλεπικαλύπτονται με εκείνες της Φεμινιστικής ΟΔ (TF) και επομένως θα πρέπει και οι δύο να συνεργάζονται στενά, ακόμη και αφού διαχωριστούν επίσημα.

3.    Δημιουργήστε μια ομάδα εργασίας (από ενδιαφερόμενα μέλη) για να προσελκύσετε άτομα με ειδικές ανάγκες στο DiEM25 και να διασφαλίσετε την ανάπτυξη κατάλληλων πολιτικών και δραστηριοτήτων (π.χ. Χειραφέτηση Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες, Ισότητα Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες)

Λόγω του μικρού αριθμού μελών που έχουν δείξει ενδιαφέρον να εργαστούν σε αυτόν τον τομέα στο παρελθόν, αυτή η Ομάδα Δράσης (TF) θα σχηματιστεί μέσω μιας ανοιχτής πρόσκλησης, με την τελική σύνθεση να αποφασίζεται από την ΕΕ (CC).

Αυτή η ΟΔ (TF) θα συντονίσει μια ομάδα εργασίας που βασίζεται σε μέλη για την αναθεώρηση της υπάρχουσας και προτεινόμενης εσωτερικής και εξωτερικής τεκμηρίωσης, θα προτείνει θέματα όπου η θέση του DiEM25 πρέπει να διατυπωθεί ή να εκφραστεί και θα ενεργήσει ως σημείο επαφής εντός του κινήματος για την παροχή συμβουλών σε θέματα που σχετίζονται με τον μη αποκλεισμό και την ενδυνάμωση ατόμων με ειδικές ανάγκες.

Πιο συγκεκριμένα, η Ομάδα Δράσης θα διασφαλίζει:

·       Ότι η ομάδα εργασίας θα συνεργάζεται με – και θα λειτουργεί ως σημείο επαφής για συμβουλές και τεχνογνωσία σε – ΕΠ (EW), ΕΕ (NCs), ΑΟ (DSC), μέλη και οποιεσδήποτε άλλες σχετικές ομάδες εργασίας, προκειμένου να διασφαλιστεί μια ολιστική, χωρίς αποκλεισμούς προσέγγιση ατόμων με ειδικές ανάγκες, που θα εφαρμόζεται σε όλες τις δραστηριότητές και διαδικασίες μας.

·       Τη διαμόρφωση ενός ολιστικού οράματος: αυτό πρέπει να καλύπτει τόσο το αποτέλεσμα που προβάλλεται εξωτερικά (πολιτικές, εκλογικά προγράμματα κλπ.), αλλά και τις εσωτερικές μας διαδικασίες και τον τρόπο λειτουργίας μας, σε όλα τα επίπεδα

·       Την ευρύτερη αναθεώρηση του Μανιφέστο, ως προς τη γλώσσα και τη διατύπωση που χρησιμοποιείται, για να το καταστήσει πιο περιεκτικό και ευπρόσδεκτο σε έναν μεγαλύτερο αριθμό ατόμων με ειδικές ανάγκες, τόσο εμφανών, όσο και αφανών.

Συμφωνείτε ότι αυτές οι Ομάδες Δράσης πρέπει να δημιουργηθούν με τις ευρείες εντολές όπως περιγράφονται;

 

Η ψηφοφορία έχει κλείσει

Εγγραφή Σύνδεση