Εισαγωγή μιας συνδρομής μέλους - Ψήφος από μέλη του DiEM25

Τα μέλη του DiEM25 έχουν συλλογικά αποφασίσει για αυτό το θέμα. Γίνε μέλος ώστε να μπορείς να ψηφίσεις την επόμενη φορά!

Γίνε μέλος! Σύνδεση

Εισαγωγή μιας συνδρομής μέλους

Ναι

78.52%

Όχι

21.48%

Τα μηνιαία έξοδα του DiEM25 (servers, προσωπικό, γραφείο, υλικά προβολής, εκδηλώσεις κ.λπ.) σχετίζονται άμεσα με το πόσα μέλη έχουμε, τα οποία χρειάζονται υποστήριξη για τις δραστηριότητές τους. Για να καλύψουμε αυτά τα έξοδα ζητούμε από όλα τα μέλη να συνεισφέρουν οικειοθελώς μια μηνιαία δωρεά 5 ευρώ ή ένα ετήσια ποσό ίσης αξίας. Στα μέλη που δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν σε αυτό το έξοδο, προτείνουμε μια ετήσια συνεισφορά 25 ευρώ, ή ακόμη και να είναι μέλη χωρίς καμία συνεισφορά. Οι ακαδημαϊκοί και τα μέλη με καλές θέσεις εργασίας είναι σε θέση να συνεισφέρουν παραπάνω, ώστε να καλυφθούν τα έξοδα για τα μέλη που καταβάλλουν μειωμένη ή μηδενική συνδρομή. Το DiEM25 αντιτίθεται ιδεολογικά στις δωρεές από μεγάλες εταιρείες, από την ΕΕ ή από κράτη. Η χρηματοδότηση από τα μέλη εξασφαλίζει τη διατήρηση της ανεξαρτησίας μας.

Το σύστημα αυτό δεν λειτουργεί. Όταν υπολογίζαμε τις συνδρομές που θα έπρεπε να ζητήσουμε για να καλύψουμε τα έξοδά μας, περιμέναμε ότι τουλάχιστον το 50% των πλήρων μελών θα συνεισέφερε. Αντ΄ αυτού, όπως μπορείτε να δείτε σε πραγματικό χρόνο εδώ, είναι λιγότερο από 20% και ο αριθμός των μελών που εκμεταλλεύονται την επιλογή μειωμένης ή μηδενικής συνδρομής υπερβαίνει κατά πολύ τον αριθμό όσων οικειοθελώς τους καλύπτουν. Στην πραγματικότητα, το 85% κατά μέσο όρο των νέων μελών ισχυρίζονται ότι δεν είναι σε θέση να συνεισφέρουν οποιοδήποτε ποσό. Αυτό μας προξενεί μεγάλες δυσκολίες ως προς την καθημερινή λειτουργία μας, τις οποίες δεν μπορούμε να υπερβούμε ακόμα και αν έχουμε κάποιους που ουσιαστικά δουλεύουν αμισθί. Επίσης σημαίνει ότι δεν υπάρχουν ταμεία αλληλεγγύης για να υποστηρίξουν όσους και όσες πραγματικά το χρειάζονται, π.χ. για να βοηθήσουμε τα φτωχότερα μέλη να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις μας και να αναλαμβάνουν σημαντικές θέσεις στην οργάνωσή μας.

Η ΣΕ λοιπόν θέλει να ζητήσει από τα μέλη του DiEM25 να εγκρίνουν μια αλλαγή στις Οργανωτικές Αρχές μας ώστε να υλοποιηθεί μια κανονική συνδρομή μελών, όπως έχουν πολλοί άλλοι οργανισμοί. Η συνδρομή θα είναι το ίδιο ποσό με πριν:

·      5 ευρώ ανά μήνα κανονική συνδρομή

·      Ενθάρρυνση να καταβάλλουν πάνω από 5 ευρώ/μήνα όσοι και όσες μπορούν

·      Μειωμένη συνδρομή 25 ευρώ ανά έτος για φοιτητές και άλλες που δεν μπορούν να πληρώσουν την κανονική συνδρομή

Τα μέλη μπορούν ελεύθερα να διαλέξουν μία από αυτές τις επιλογές. Μέλη που για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν στο έξοδο των 25 ευρώ ανά έτος, ή δεν έχουν τραπεζικό λογαριασμό, μπορούν να εξαιρεθούν κατόπιν συγκεκριμένου αιτήματος χωρίς την ανάγκη υποβολής αποδεικτικών στοιχείων. Τα μέλη που πληρώνουν κανονική συνδρομή δεν θα απολαμβάνουν κανένα ειδικό προνόμιο.

Η αναφορά στις Οργανωτικές Αρχές, παράγραφος 9 από:

«Η ιδιότητα του μέλους του DiEM25 δε συνεπάγεται οποιαδήποτε υποχρέωση καταβολής συνδρομής. Ενδέχεται να ζητηθεί από τα μέλη η οικονομική συνεισφορά στο ταμείο του DiEM25 ανάλογα με τις δυνατότητές τους.»

Θα γινόταν:

«Ζητείται από τα μέλη του DiEM25 να επιλέξουν μια συνδρομή που να αντιστοιχεί σην οικονομική τους δυνατότητα. Εξαιρούνται τα μέλη που δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν στο κόστος οποιασδήποτε συνδρομής.»    

Αν αυτό λειτουργήσει και το DiEM25 τελικά μπορέσει να κάνει κάποια μη-απαραίτητα έξοδα, θα θεσπίσουμε συμμετοχικό προϋπολογισμό για το 20% του ετήσιου εισοδήματός μας. Αυτό θα γίνει με τη μορφή ετήσιων συζητήσεων, ακολουθούμενων από καθολικές ψηφοφορίες που θα επιτρέπουν στα μέλη να απονέμουν πόντους σε διάφορα πεδία του έργου μας, με τα κονδύλια να κατανέμονται βάσει αυτών των πόντων.

 

Η ψηφοφορία έχει κλείσει

Εγγραφή Σύνδεση