Διαδικασία με επικεφαλής τα μέλη για την οργάνωση των ψήφων όλων των μελών - Ψήφος από μέλη του DiEM25

Τα μέλη του DiEM25 έχουν συλλογικά αποφασίσει για αυτό το θέμα. Γίνε μέλος ώστε να μπορείς να ψηφίσεις την επόμενη φορά!

Γίνε μέλος! Σύνδεση

Διαδικασία με επικεφαλής τα μέλη για την οργάνωση των ψήφων όλων των μελών

Ναι

93.49%

Όχι

6.51%

Στο πλαίσιο της Υλοποίησης Οράματος που συνέταξε η Συντονιστική Επιτροπή, επαναδιατυπώνεται ολόκληρη η παράγραφος των Οργανωτικών Αρχών που αφορά τις Καθολικές Ψηφοφορίες Μελών, για να αποσαφηνιστεί ο τρόπος που οι τελευταίες μπορούν να εισαχθούν από τα μέλη.

Το DiEM25 επιδιώκει να προωθεί τη συμμετοχική δημοκρατία κατά τη διαμόρφωση των πολιτικών του και της πρακτικής του. Οι πολιτικές σε όλα τα επίπεδα (τοπικό, περιφερειακό, εθνικό, και πανευρωπαϊκό) εγκρίνονται με καθολική ψηφοφορία των μελών. Ακόμα και πολιτικές που αφορούν τοπικό ή εθνικό θέμα πρέπει να εγκριθούν από όλα τα μέλη (σε όλη την Ευρώπη) μέσω καθολικής ψηφοφορίας. Αυτή η διεθνική προσέγγιση είναι εγγενής στον ριζοσπαστικό διεθνισμό του DiEM25.

Προϋποθέσεις για διενέργεια Καθολικής Ψηφοφορίας Μελών

Οι Καθολικές Ψηφοφορίες Μελών (ΚΨΜ) πρέπει να αφορούν σε θέματα πολιτικής. Μη-πολιτικές, διοικητικές αποφάσεις (π.χ. για εκδηλώσεις, εργαλεία, επικοινωνία κ.ο.κ) λαμβάνονται από όσες ή όσους έχουν εκλεγεί ή διοριστεί στις διεθνείς και εθνικές επιτροπές και, σε μικρότερη κλίμακα, από τις ακτιβιστικές ομάδες κάθε περιοχής. Οι τροποποιήσεις των Οργανωτικών Αρχών και του Μανιφέστου ακολουθούν την πιο αυστηρή διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο 8 των Οργανωτικών μας Αρχών.

Κάθε πολιτική που ανήκει σε κάποιον από τους πυλώνες της Προοδευτικής Ατζέντας υπό κανονικές συνθήκες διαμορφώνεται και ψηφίζεται σύμφωνα με όσα προβλέπει η παράγραφος των Οργανωτικών Αρχών για την Προοδευτική Ατζέντα, εκτός αν έχει ιδιαιτέρως επείγοντα χαρακτήρα (π.χ. επειδή πρόκειται να διεξαχθεί εθνικό δημοψήφισμα επ’ αυτής και το DiEM25 οφείλει να υποστηρίξει μια πλευρά στο δημοψήφισμα). Θέματα εθνικών δημοψηφισμάτων είναι πολύ πιθανόν να τεθούν σε Καθολική Ψηφοφορία Μελών. Επίσης, συχνά τίθενται σε ΚΨΜ το πρόγραμμα που εκπροσωπούν οι βουλευτές μας στο κοινοβούλιο, οι συμμαχίες και η συμμετοχή του DiEM25 σε εκλογές καθώς και η στάση μας σε κρίσιμα τρέχοντα γεγονότα ή ζητήματα εξωτερικής πολιτικής όπως το Brexit. Κάθε πρόταση για ΚΨΜ, περιλαμβανομένων και των προτεινόμενων επιλογών προς ψήφιση, πρέπει να συνάδει με το Μανιφέστο του DiEM25 και τις αρχές και αξίες που αυτό αντανακλά, ενώ δεν πρέπει να αντιφάσκει προς οποιαδήποτε άλλη απόφαση του κινήματος.

Πρόταση για Καθολική Ψηφοφορία Μελών

Προτάσεις για διενέργεια ΚΨΜ μπορούν να προέλθουν είτε κατευθείαν από τη Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ), είτε από Εθνικές Επιτροπές (ΕΕ), Αυθόρμητες Ομάδες (ΑΟ) ή μεμονωμένα μέλη.

Οι προτάσεις που αφορούν σε εκλογική δραστηριότητα, εξαιτίας της ευαίσθητης και επίκαιρης φύσης τους, θα κατατίθενται πάντα απευθείας στη ΣΕ. Όλες οι άλλες προτάσεις μπορούν να κατατεθούν με τη διαδικασία που ακολουθεί:

1.    Συζητήστε το θέμα, κατά προτίμηση στο φόρουμ του DiEM25 χρησιμοποιώντας την ετικέτα «αποσαφήνιση-για-ψηφοφορία» (“clarify-for-votetag). Συζητήσεις μπορούν να γίνουν και σε εκδηλώσεις του DiEM25.

2.    Με βάση τη συζήτηση αυτή, κάποιος συμμετέχων ή κάποια συμμετέχουσα θα συντάξει ένα κείμενο ψηφοφορίας με επιλογές ψήφου και μια λίστα με τα υπέρ και τα κατά της κάθε επιλογής (επιγραμματικά). Τα κείμενα αυτά θα έχουν όριο λέξεων 2.000 χαρακτήρων για το κυρίως κείμενο, 300 χαρακτήρες για τα υπέρ και τα κατά (αντιστοίχως) και 20 χαρακτήρες για τον τίτλο. Εξαιρέσεις μπορεί να προβλεφθούν σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

3.    Τα παραπάνω υποβάλλονται μέσω της Φόρμας Υποβολής ΚΨΜ. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας θα είναι γνωστό τουλάχιστον 30 μέρες μετά την ημερομηνία υποβολής της πρότασης, ώστε να υπάρξει αρκετός χρόνος για σχεδιασμό, επεξεργασία, μετάφραση, προώθηση και ψήφιση.

4.    Η ΣΕ θα αξιολογήσει εάν είναι προς το συμφέρον του DiEM25 να διεξαχθεί ψηφοφορία επί του συγκεκριμένου θέματος. Αν η απάντηση είναι Όχι, ή αν το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα δεν είναι κατάλληλο (όχι όμως αν η πρόταση απορριφθεί επειδή δεν πληροί τις προϋποθέσεις), το μέλος που κατέθεσε την πρόταση μπορεί να προσφύγει εναντίον της απόφασης αρχίζοντας ένα νήμα (thread) στο φόρουμ με την ετικέτα (tag) «παρακαλώ-στηρίξτε-την-ψηφοφορία» (“please-support-vote”). Κάθε απόρριψη ψηφοφορίας από τη ΣΕ θα συνοδεύεται πάντα από μια εξήγηση του σκεπτικού της. Η πρώτη ανάρτηση στο νήμα πρέπει να συμπεριλαμβάνει την πρόταση, την πλήρη απάντηση της ΣΕ και ένα αίτημα υπερψήφισης. Αν αυτή η ανάρτηση υπερψηφιστεί από το 20% όσων είναι ενεργά μέλη του φόρουμ του DiEM25 κατά τις τελευταίες 30 μέρες και υπάρχει ακόμα χρόνος να γίνει η ψηφοφορία (δηλ. τουλάχιστον 14 μέρες πριν από την προθεσμία που θέτει η πρόταση), τότε θα τεθεί σε Καθολική Ψηφοφορία Μελών, παρά την αρχική απόρριψη από την ΣΕ. Σε περιπτώσεις που η ΣΕ ισχυρίζεται ότι μια τέτοια ψηφοφορία μπορεί να προκαλέσει μείζον πλήγμα στο DiEM25, θα αποφασίζει το Επικυρωτικό Συμβούλιο (ΕΣ) εάν η ψηφοφορία θα διεξαχθεί ή όχι. Η διαχειριστική ομάδα του φόρουμ θα αρχειοθετεί όλα τα νήματα με ετικέτα «παρακαλώ-στηρίξτε-την-ψηφοφορία» των οποίων η προθεσμία έχει εκπνεύσει, καθώς και όσα είναι ανοικτά δύο μήνες χωρίς να έχουν συγκεντρώσει την απαιτούμενη υποστήριξη και εκείνα των οποίων οι αρχικοί αναρτητές ενεπλάκησαν σε ενοχλητικές/διαταρακτικές παρεμβάσεις (disruptive spamming).

5.    Πριν αποστείλει το κείμενο της ψηφοφορίας για μετάφραση, η ΣΕ θα αναζητήσει ενεργώς άτομα που επηρεάζονται από αυτή την ψηφοφορία με διάφορους τρόπους και είτε θα συγχωνεύσει τις απόψεις τους στα υπάρχοντα κείμενα και επιλογές ή θα δημιουργήσει επιπρόσθετες επιλογές που φαίνεται ότι πιθανόν εκπροσωπούν τις απόψεις πολλών μελών του DiEM25.

Διεξαγωγή Καθολικής Ψηφοφορίας Μελών

Αν η αρχική συζήτηση έλαβε χώρα εκτός του φόρουμ, μόλις εγκριθεί η ΚΨΜ πρέπει να δημιουργηθεί στο φόρουμ ένα νήμα για τη συζήτηση του θέματος. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, τα μέλη του DiEM25 μπορούν να εκμεταλλευτούν τον χρόνο που χρειάζεται για την επεξεργασία και τη μετάφραση για να σχηματίσουν άποψη.

Οι ΚΨΜ μπορούν να είναι τριών μορφών:

Τύπος 1: Ναι/Όχι

Τύπος 2: Μία επιλογή από 2-6 εναλλακτικές, με ψηφοφορία μεταξύ των πρώτων δύο εναλλακτικών εάν καμία επιλογή δεν συγκεντρώσει πάνω από το 50%.

Τύπος 3: Πολλαπλή επιλογή από μια μακρύτερη λίστα

Μπορούν να ψηφίσουν μόνο όσοι και όσες έγιναν μέλη και επιβεβαίωσαν την ταυτότητά τους πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας και μπορούν να ψηφίσουν μόνο μια φορά. Οποιοσδήποτε αποπειραθεί να χειραγωγήσει το σύστημα ή να ψηφίσει πάνω από μία φορά θα αποκλείεται αμέσως.

Οι ΚΨΜ κανονικά διαρκούν επτά μέρες. Αυτή η περίοδος μπορεί να συντομευθεί κατά δύο μέρες αν το θέμα είναι πολύ επείγον. Επίσης μπορεί να συντομευθεί κατά δύο μέρες αν η διαμόρφωση άποψης πάνω στο θέμα δεν απαιτεί πολύ χρόνο (π.χ. για ένα θέμα το οποίο έτυχε εκτεταμένης κάλυψης στη διεθνή ειδησεογραφία). Θέματα μικρής εμβέλειας μπορεί αντιθέτως να υποβληθούν σε μια γρήγορη ψηφοφορία στο Επικυρωτικό Συμβούλιο.

Συμφωνείτε;

Η ψηφοφορία έχει κλείσει

Εγγραφή Σύνδεση