Organizata - DiEM25

Organizata

DiEM25 është një lëvizje transnacionale me një qëllim të thjeshtë por radikal: të demokratizojë Evropën!

The basis of DiEM25 is the manifesto, the Organising Principles and the Progressive Agenda (policies on a variety of topics).

Parimet e Organizimit specifikojnë se si të bëhet ndonjë shtesë ose modifikim në këto - gjithmonë përfshin një votë të anëtarëve__, nuk mund të vendoset në mënyrë të njëanshme nga ndonjë organ.

Të gjitha organet ekzistojnë vetëm për të promovuar DiEM25 dhe për të përhapur axhendën e politikave të vendosur. Roli dhe rrezja e tyre e veprimit mund të grumbullohen nga rrjeti i mëposhtëm:

  Strategjia & zbatimi Prodhimi i materialeve Diskutimi i politikave & Arsimimit
Ndërkombëtar Coordinating Collective dhe ex officios e saj janë përgjegjës për strategjinë ndërkombëtare të DiEM25 dhe zbatimin e saj, marrëdhëniet me lojtarët e tjerë politikë, asamblenë e madhe dhe ngjarjet e akademisë etj. Task Forcat DiEM25 krijojnë përkthime, grafikë, video dhe më shumë. Some task forces have pages where you can learn more: Çdokush mund të fillojë një DSC Tematike në të cilën të diskutojë politikën me 5-15 kolegë anëtarë. Currently active thematic DSCs:
Kombëtar National task forces: National thematic DSCs:
Lokal

DSC-të (Kolektivat Spontane DiEM25) janë 71 grupet tona lokale të aktivistëve që organizojnë fushata, veprime dhe ngjarje të DiEM25 në qytetin e tyre. Grupi ideal ka 5-7 anëtarë thelbësorë; përtej kësaj inkurajohet ndarja në disa grupe (nga interesi ose nga bashkia). Klikoni për të parë grupet tona sipas vendeve:

Local task forces:
  Local thematic DSCs:

   Trupat e tjerë:

   • Këshilli i Vlerësimit ka për detyrë të interpretojë Parimet e Organizimit, çështjet disiplinore dhe çështje të ngjashme.
   • Paneli Këshillëdhënës përbëhet nga njerëz të njohur të cilët na ndihmojnë përmes njohurive dhe statusit të tyre publik.

   Dua të filloj ose të regjistroj një grup!