Κωνσταντίνος Μαρασλής

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗاليونان

Member of the Validating Council

Πληροφορικός, MSc, MBA