Κωνσταντίνος Μαρασλής

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗGrèce

Member of the Validating Council

Πληροφορικός, MSc, MBA