Κωνσταντίνος Μαρασλής

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗŘecko

Member of the Validating Council

Πληροφορικός, MSc, MBA