Κωνσταντίνος Μαρασλής

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗGrècia

Member of the Validating Council

Πληροφορικός, MSc, MBA