Κωνσταντίνος Μαρασλής

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗGrækenland

Member of the Validating Council

Πληροφορικός, MSc, MBA