Κωνσταντίνος Μαρασλής

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΕλλάδα

Member of the Validating Council

Πληροφορικός, MSc, MBA