Αναβάθμιση της υποδομής ψηφιακής συνεργασίας μας - Ψήφος από μέλη του DiEM25

Τα μέλη του DiEM25 έχουν συλλογικά αποφασίσει για αυτό το θέμα. Γίνε μέλος ώστε να μπορείς να ψηφίσεις την επόμενη φορά!

Γίνε μέλος! Σύνδεση

Αναβάθμιση της υποδομής ψηφιακής συνεργασίας μας

Ναι

93.96%

Όχι

6.04%

Στη Συνέλευση της Πράγας, τα μέλη συζήτησαν, τροποποίησαν και ενέκριναν την ακόλουθη πρόταση (μεταξύ άλλων) για τη βελτίωση του έργου και των δυνατοτήτων του DiEM25 κατά το επόμενο έτος. Παρακαλείσθε να την αξιολογήσετε προσεκτικά, ειδικά τις τροποποιήσεις σε σύγκριση με την εκδοχή πριν την Πράγα (που αναδεικνύεται με πράσινο χρώμα) και να αποφασίσετε εάν πρόκειται για κάτι τόσο σημαντικό ώστε το DiEM25 να επενδύσει τους περιορισμένους πόρους του.

---

Τομέας: Λειτουργία ενός Αποτελεσματικού Κινήματος (ενίσχυση των ΟΑ και Μανιφέστου μας, βελτίωση των εσωτερικών διαδικασιών, συγκέντρωση χρημάτων, πληροφορική)

Περίληψη:

Η παρούσα πρόταση θεωρείται ως "προσθήκη", όχι ένα "υποκατάστατο" ή "αναβάθμιση" της υφιστάμενης υποδομής πληροφορικής του DIEM.

Προτείνουμε αναβάθμιση της υποδομής ψηφιακής συνεργασίας του DiEM25. Γιατί χρειαζόμαστε καλύτερα εργαλεία για την ψηφιακή συνεργασία;

Κατά μεγάλο μέρος της ψηφιακής μας συνεργασίας χρησιμοποιούμε το φόρουμ DiEM25, το οποίο είναι καλό για επικεντρωμένες συζητήσεις, αλλά δεν ανταποκρίνεται σε πολλούς άλλους τρόπους συνεργασίας ως κίνημα. Επίσης, το τρέχον εργαλείο ψηφοφορίας δεν είναι κατάλληλο για σοβαρές συζητήσεις και σύνθετες μεθόδους λήψης αποφάσεων, όπως η συστημική συναίνεση. Ως αναδυόμενη οργάνωση του 21ου αιώνα, η υποδομή μας πρέπει να είναι σύγχρονη - αν όχι πρωτοποριακή – από πλευράς διαφάνειας, ασφάλειας, μακροζωίας καθώς και κοινωνιολογίας.

Όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα των διαβουλεύσεων στη Συνέλευση της Πράγας, χρειαζόμαστε καλύτερες λύσεις και θα πρέπει να τις χρησιμοποιήσουμε για να ξεκλειδώσουμε τη δυνατότητα συνεργασίας σε όλον τον χρόνο και το διάστημα. Αυτήν τη στιγμή, τα νέα μέλη χάνονται γρήγορα στο τεράστιο οικοσύστημα επικοινωνίας του DiEM25. Ακόμη και παλιά μέλη δυσκολεύονται κατά καιρούς να βρίσκουν έγγραφα, να διαχειρίζονται τις δεκάδες καναλιών τηλεγραφημάτων και σημάτων, τα επίκαιρα και χαλαρά στιγμιότυπα, το φόρουμ και τα και προσαρμοσμένα προσωπικά εργαλεία. Το εργαλείο για τις ψηφοφορίες όλων των μελών - που είναι ζωτικής σημασίας για τη λήψη αποφάσεων των κινημάτων - επιτρέπει μόνο ένα μονοδιάστατο επίπεδο συναίνεσης.

Ως εκ τούτου, χρειαζόμαστε ένα ειδικό σύνολο εργαλείων αντί για πάρα πολλά κανάλια που δημιουργούν παράλληλες δομές και ανεπαρκείς ροές πληροφοριών.

Η τεχνολογία (λογισμικό και υποδομή) είναι ένα μέσον για τον τελικό σκοπό του διεθνικού μας κινήματος που προωθεί την κοινωνικοποίηση (όχι την κεντρικοποίηση), την ένταξη και τις αρχές ανοιχτού κώδικα.

Η Συνέλευση θα αναγνωρίσει την ανάγκη μιας συλλογικής, ομοιόμορφης, ασφαλούς και αρθρωτής υποδομής/εργαλείου σε επίπεδο ΑΟ και ΕΕ που προβλέπει η τρέχουσα υποδομή.

Πώς θα βοηθήσει αυτή η πρόταση το DiEM25 να επιτύχει τους στόχους του;

Σε ένα περιβάλλον συνεργασίας - όπως π.χ. το Humhub που μιμείται πλατφόρμες κοινωνικών μέσων όπως το facebook - οι άνθρωποι μπορούν να επιβιβαστούν γρήγορα, να στραφούν σε θεματικούς και οργανωτικούς "χώρους" και να χτίσουν τους δικούς τους. Τα βασικά εργαλεία όπως τα ημερολόγια, οι λίστες συνδέσμων, η φιλοξενία αρχείων, το wiki, οι απλές δημοσκοπήσεις και τα άμεσα μηνύματα είναι όλα σε ένα μέρος. Το φόρουμ θα ήταν μόνο ένα κλικ με το ποντίκι μακριά και θα μπορούσε να αναφερθεί σε αυτό in mem. Ένα σύνθετο εργαλείο συζήτησης όπως π.χ. το Liquid Feedback ή το DECIDIM - μια ψηφιακή υποδομή για τη συμμετοχική δημοκρατία που αναπτύχθηκε για τη δημοτική κυβέρνηση της Βαρκελώνης - μπορεί να ενισχύσει τις πρωτοβουλίες των μελών, να παράσχει συλλογική λήψη αποφάσεων και να κάνει τις διαδικασίες του DiEM25 διαφανείς, προσπελάσιμες και υπεύθυνες συζητήσεις μεταξύ μελών.

Ένα σύνθετο εργαλείο συζήτησης όπως π.χ. το Liquid Feedback ή το DECIDIM - μια ψηφιακή υποδομή για τη συμμετοχική δημοκρατία που αναπτύχθηκε για τη δημοτική κυβέρνηση της Βαρκελώνης - μπορεί να ενισχύσει τις πρωτοβουλίες των μελών, να παράσχει συλλογική λήψη αποφάσεων και να κάνει τις διαδικασίες του DiEM25 διαφανείς, προσπελάσιμες και υπεύθυνες.

Η εφαρμογή αυτού του εργαλείου θα περιλαμβάνει μια σαφή πορεία για την υποβολή των προτάσεων των μελών σε καθολική ψηφοφορία μετά από συζήτηση. Αν ένας προκαθορισμένος αριθμός μελών εκφράσει την υποστήριξή του για μια πρόταση (π.χ. αναφέροντας το όνομά τους σε αυτήν), η ΕΕ θα θεωρήσει ότι αυτό είναι επαρκές αποδεικτικό του συμφέροντος της κίνησης να το εξετάσει (δηλ. να το θέσει σε καθολική ψηφοφορία).Πώς θα εφαρμοστεί η πρότασή σας (χρονοδιάγραμμα και βήματα);

Η ΕΕ εγκαινιάζει μια ανοικτή πρόσκληση για μια ομάδα εργασίας, που θα εγκριθεί και θα συντονιστεί από την ΕΕ, η οποία θα εξετάζει την τρέχουσα Υποδομή Πληροφορικής και θα αναπτύξει έναν ενιαίο κατάλογο προτάσεων ή πολλά σενάρια για τη βελτίωση της υποδομής μας πληροφορικής.

Οι στόχοι σε τρία βήματα είναι:

Για να βρεθεί μια καλή ομάδα διαλειτουργικού λογισμικού, η συνέλευση θα πρέπει να αποφασίσει ότι:

Σε περιπτώσεις διαφωνίας, χωρίς όμως να δημιουργηθεί μια παράλληλη ομάδα πληροφορικής, οποιαδήποτε ομάδα εργασίας θα χρησιμοποιεί τη διαδικασία διαμεσολάβησης του DiEM25 για την επίλυση των αντιθέσεων.

- Η ΣΕ αναθέτει στην Τεχνολογική Κυριαρχία 1 ΑΟ να δημιουργήσει μια διεπιστημονική ομάδα εργασίας (συμπεριλαμβανομένων των DiEMers με εξειδίκευση σε εργαλεία ψηφιακής συνεργασίας από άλλες ομάδες του κινήματος μας), να προτείνει ένα ψηφιακό σύστημα καθώς και να δημιουργήσει μια διαδικασία εφαρμογής. Αυτό περιλαμβάνει την αρχιτεκτονική των τεχνικών και κοινωνικών πτυχών, π.χ. κώδικα συμπεριφοράς ή κατευθυντήριες γραμμές για τη χρήση αυτού του συστήματος.

- Η ΣΕ φροντίζει ώστε το επιλεγμένο εργαλείο να υλοποιηθεί ως αναβάθμιση της κοινής υποδομής μας και διευκολύνει όλα τα μέλη να το χρησιμοποιήσουν. Αυτό περιλαμβάνει την παροχή επαρκών οικονομικών πόρων στο έργο. Θα μπορούσε να προβλεφθεί μια ψηφοφορία όλων των μελών, για να ψηφιστεί αυτή η οργανωτική αλλαγή.

- Η ΣΕ εξασφαλίζει τη δημιουργία μιας ισχυρής δομής, συμπεριλαμβανομένου του έμμισθου προσωπικού (π.χ. 1-2 θέσεις μερικής απασχόλησης) που λειτουργεί αυτήν την υποδομή, συμπεριλαμβανομένης της τεκμηρίωσης, των προτύπων ασφαλείας, των υπευθύνων και των τακτικών ενημερώσεων. Η ομάδα εργασίας λειτουργεί σε συνεργασία μαζί τους.Θα γνωρίζετε ότι η πρότασή σας πέτυχε όταν:

Όλα τα Mέλη του DiEM χρησιμοποιούν το εργαλείο, επειδή θεωρούν ότι ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους. Τα μέλη βρίσκουν εύκολο να συνεργαστούν σε ολόκληρη την οργάνωση, να βρουν συμμάχους και να ξεκινήσουν πρωτοβουλίες.

---

Πρέπει το DiEM25 να επενδύσει ενέργεια και πόρους σε αυτό; 

Η ψηφοφορία έχει κλείσει

Εγγραφή Σύνδεση