Αύξηση της θητείας των επικυρωμένων μελών του Συμβουλίου - Ψήφος από μέλη του DiEM25

Τα μέλη του DiEM25 έχουν συλλογικά αποφασίσει για αυτό το θέμα. Γίνε μέλος ώστε να μπορείς να ψηφίσεις την επόμενη φορά!

Γίνε μέλος! Σύνδεση

Αύξηση της θητείας των επικυρωμένων μελών του Συμβουλίου

Ναι

89.26%

Όχι

10.74%
  1. Αρχικό, στης Οργανωτικές Αρχές μας:
    Η πρώτη θητεία των μελών του Επικυρωτικού Συμβουλίου (ΕΣ) διαρκεί έξι μήνες. Μετά τους πρώτους έξι μήνες, τα μισά (50) από τα μέλη του ΕΣ αντικαθίστανται (πάλι με μια τυχαία κλήρωση μεταξύ των μελών που δήλωσαν το ενδιαφέρον τους να γίνουν μέλη ΕΣ). Μια νέα κλήρωση πραγματοποιείται κάθε τρεις μήνες, διασφαλίζοντας ότι κάθε μέλος του ΕΣ θα έχει μια θητεία έξι μηνών (εκτός από τα ιδρυτικά μέλη ΕΣ που υπηρετούν περισσότερο) και ότι μισά από τα μέλη ΕΣ ανανεώνονται κάθε τρεις μήνες.

Προτείνουμε αλλαγή σε:
Η θητεία των μελών του Επικυρωτικού Συμβουλίου διαρκεί 12 μήνες. Κάθε έξι μήνες, τα μισά (50) μέλη του ΕΣ αντικαθίστανται με τυχαία κλήρωση μεταξύ των μελών που δηλώνουν το ενδιαφέρον τους να γίνουν μέλη ΕΣ. Εάν αυτός ο ρυθμός κάποια στιγμή δεν μπορεί να διατηρηθεί και πρέπει να γίνει επανεκκίνηση ή εάν περισσότερα από 10 μέλη ΕΣ έχουν αποσυρθεί έως τα μέσα της περιόδου, με τυχαία κλήρωση μπορεί να επιλεγεί ο αριθμός των μελών ΕΣ που λείπουν για μια θητεία 6 μηνών.

  1. Προσθήκη παραγράφου πριν την τελευταία παράγραφο:
    Το ΕΣ θα κληθεί μερικές φορές να αποφανθεί για ένα μέλος (για παράδειγμα, εάν πληροί τις προϋποθέσεις για έναν συγκεκριμένο ρόλο ή να αξιολογήσει μια υπόθεση που του έχει υποβληθεί βάσει του Κώδικα Συμπεριφοράς). Σε ασαφείς υποθέσεις, τα μέλη του ΕΣ θα πρέπει να διορίσουν δύο εκπροσώπους (μία γυναίκα και έναν άνδρα) για να απευθύνουν ερωτήσεις στους εμπλεκόμενους. Ο συντονιστής του ΕΣ, συνήθως μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής, θα οργανώσει και θα συντονίσει μια βιντεοκλήση για τον σκοπό αυτόν και θα την ηχογραφήσει. Το βίντεο θα είναι διαθέσιμο σε όλα τα μέλη του ΕΣ για να λάβουν την τελική τους απόφαση.

Συμφωνείτε; 

Η ψηφοφορία έχει κλείσει

Εγγραφή Σύνδεση