Κωνσταντίνος Μαρασλής

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗGrekio

Member of the Validating Council

Πληροφορικός, MSc, MBA