Κωνσταντίνος Μαρασλής

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗGörögország

Member of the Validating Council

Πληροφορικός, MSc, MBA