Κωνσταντίνος Μαρασλής

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗGrécko

Member of the Validating Council

Πληροφορικός, MSc, MBA