Κωνσταντίνος Μαρασλής

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗGreqi

Member of the Validating Council

Πληροφορικός, MSc, MBA