Κωνσταντίνος Μαρασλής

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗГрчка

Member of the Validating Council

Πληροφορικός, MSc, MBA