Ποιά θα έπρεπε να είναι η θέση του DiEM25 σχετικά με το πώς να διαχειριστεί το Brexit; (δεύτερο μέρος) - Ψήφος από μέλη του DiEM25

Τα μέλη του DiEM25 έχουν συλλογικά αποφασίσει για αυτό το θέμα. Γίνε μέλος ώστε να μπορείς να ψηφίσεις την επόμενη φορά!

Γίνε μέλος! Σύνδεση

Ποιά θα έπρεπε να είναι η θέση του DiEM25 σχετικά με το πώς να διαχειριστεί το Brexit; (δεύτερο μέρος)

Α

64.15%

Β

35.85%

Αποτελέσματα του πρώτου μέρους

ΕΠΙΛΟΓΗ A

Ενεργοποίηση του Άρθρου 50, με την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει προσωρινή συμφωνία τύπου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ)

Υποστηρίζουμε την άμεση ενεργοποίηση του Άρθρου 50 (με ή χωρίς κοινοβουλευτική έγκριση), υπό την προϋπόθεση ότι η κυβέρνηση της Βρετανίας δεσμεύεται να προτείνει στις Βρυξέλλες (όταν το άρθρο 50 ενεργοποιηθεί) μια προσωρινή συμφωνία τύπου ΕΟΧ (όπως για την Ελβετία/Νορβηγία) μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της ΕΕ, η οποία θα τεθεί σε ισχύ δύο χρόνια μετά την ενεργοποίηση του άρθρου 50.

Αν η παραπάνω συνθήκη δεν ικανοποιηθεί, εναντιωνόμαστε στην ενεργοποίηση του Άρθρου 50

Μακροπρόθεσμη συμφωνία

Χρησιμοποιώντας το «χώρο» που θα δημιουργηθεί από την προσωρινή συμφωνία τύπου ΕΟΧ (βλέπε παραπάνω), υποστηρίζουμε τις διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της ΕΕ που αποσκοπούν στην επίτευξη μιας μακροπρόθεσμης συμφωνίας όσον αφορά τη σχέση μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της ΕΕ, η οποία θα εγκριθεί από το βρετανικό Κοινοβούλιο που θα εκλεγεί μετά την ενεργοποίηση του άρθρου 50.

ΕΠΙΛΟΓΗ B

Άνευ όρων ενεργοποίηση του Άρθρου 50

Υποστηρίζουμε την άμεση ενεργοποίηση του Άρθρου 50 (με ή χωρίς κοινοβουλευτική έγκριση).

Ενδιάμεση και μακροπρόθεσμη συμφωνία

Υποστηρίζουμε τις διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της ΕΕ με στόχο την επίτευξη μιας ενδιάμεσης συμφωνίας τύπου ΕΟΧ (όπως για την Ελβετία/Νορβηγία) μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της ΕΕ (η οποία θα τεθεί σε ισχύ δύο έτη μετά την ενεργοποίηση του Άρθρου 50) και, στη συνέχεια, μια μακροπρόθεσμη συμφωνία όσον αφορά τη σχέση Ηνωμένου Βασιλείου-ΕΕ, η οποία θα εγκριθεί από το βρετανικό Κοινοβούλιο που θα εκλεγεί μετά την ενεργοποίηση του Άρθρου 50.

 
 

Ποια από αυτές τις επιλογές υποστηρίζετε;

Η ψηφοφορία έχει κλείσει

Εγγραφή Σύνδεση