Επαναπροσδιορισμός της Ακαδημίας DiEM25: Πρόταση για ένα Διαρκές Διεθνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα - Ψήφος από μέλη του DiEM25

Τα μέλη του DiEM25 έχουν συλλογικά αποφασίσει για αυτό το θέμα. Γίνε μέλος ώστε να μπορείς να ψηφίσεις την επόμενη φορά!

Γίνε μέλος! Σύνδεση

Επαναπροσδιορισμός της Ακαδημίας DiEM25: Πρόταση για ένα Διαρκές Διεθνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα

Ναι

92.24%

Όχι

7.76%

Στη Συνέλευση της Πράγας, τα μέλη συζήτησαν, τροποποίησαν και ενέκριναν την ακόλουθη πρόταση (μεταξύ άλλων) για τη βελτίωση του έργου και των δυνατοτήτων του DiEM25 κατά το επόμενο έτος. Παρακαλείσθε να την αξιολογήσετε προσεκτικά, ειδικά τις τροποποιήσεις σε σύγκριση με την εκδοχή πριν την Πράγα (που αναδεικνύεται με πράσινο χρώμα) και να αποφασίσετε εάν πρόκειται για κάτι τόσο σημαντικό ώστε το DiEM25 να επενδύσει τους περιορισμένους πόρους του.

---

Τομέας: Λειτουργία ενός Αποτελεσματικού Κινήματος (ενίσχυση Οργανωτικών Αρχών και Μανιφέστου μας, βελτίωση των εσωτερικών διαδικασιών, εξεύρεση πόρων, πληροφορική)

Περίληψη:

Επί του παρόντος, δεν υπάρχει κοινός τρόπος διαχείρισης των διεθνικών και τοπικών δραστηριοτήτων στο DiEM25. Πολλά μέλη οδηγούνται στο να επανεφεύρουν τον τροχό και μέλη που εγκαταλείπουν το κίνημα παίρνουν μαζί τους κρίσιμες πληροφορίες. Ωστόσο, υπάρχουν τόσα πολλά μέλη με εμπειρία, γνώση, δεξιότητες και εργαλεία που θα μπορούσαν να είναι χρήσιμα, αν μοιραζόντουσαν, να βελτιώσουν την εμπειρία του DiEM25, να προσελκύσουν νέα μέλη όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά και να προχωρήσουν από τη διαδικασία δοκιμή-και-σφάλμα σε μια προσέγγιση περισσότερο συστηματικής ανταλλαγής δεξιοτήτων και δημιουργίας ικανοτήτων - μια προσέγγιση που θα κάνει πραγματικά το κίνημα να προχωρήσει.

Αυτή η πρόταση στοχεύει να αξιοποιήσει τις προσπάθειες του παρελθόντος και του παρόντος, να διευκολύνει το έργο των ακτιβιστών και εθελοντών και να ενθαρρύνει τη διεθνική δράση: το κύριο πλεονέκτημά μας σε σύγκριση με άλλα προοδευτικά κινήματα. Αυτό μπορεί να συμβεί ενισχύοντας την ικανότητα των μελών και κάνοντας το DiEM25 έναν οργανισμό μάθησης, όπου οι βασικοί διοργανωτές με υψηλή εξειδίκευση γίνονται ικανοί να οργανώνουν όχι μόνον εκδηλώσεις αλλά και ανθρώπους.

Οι περισσότερες από τις δραστηριότητες του DiEM25 βασίζονται στον εθελοντισμό και δεν πληρώνονται, επομένως ένα κύριο κίνητρο συμμετοχής σε ένα κίνημα είναι: η μάθηση μέσω ουσιαστικής πρακτικής. Ταυτόχρονα, το DiEM25 πρέπει να αναγνωρίσει ότι τα νέα μέλη πρέπει σταδιακά να αναλάβουν ευθύνες και καθήκοντα και να αναρριχηθούν στην «κλίμακα δέσμευσης».

Αυτό το σύστημα θα απαιτούσε λίγους πόρους (έχουμε ήδη τα περισσότερα από όσα χρειαζόμαστε) και μια ισχυρή προσπάθεια συντονισμού για τη συγκέντρωση γνώσεων, προτύπων και εργαλείων για να γίνουν άμεσα διαθέσιμα σε μέλη που μπορεί να τα χρειαστούν.

Οι τρεις βασικές δραστηριότητες είναι (1) ο συντονισμός της συλλογής εκπαιδευτικού υλικού, πόρων και εργαλείων, (2) η διάθεση αυτού του υλικού μέσω μιας ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας εκπαίδευσης, (3) η συλλογή και διαχείριση περιεχομένου σχετικού με το έργο των τοπικών ακτιβιστών.

Το τελικό προϊόν θα είναι ένα διαρκές διεθνικό online και offline εκπαιδευτικό σύστημα (με στόχο την τριμηνιαία διεθνική Ακαδημία DiEM, μαζικά διαδικτυακά σεμινάρια, μαθήματα με βίντεο, περιφερειακά εργαστήρια, συνεργασίες καθοδήγησης, εσωτερικές εκπαιδεύσεις ΑΟ κλπ.), οικοδομημένο από τις εμπειρίες των ίδιων των μελών.

Η πρόταση αυτή θα πρέπει να είναι μια συνεργασία με την Πρόταση DiEM25 Explore.

Κάθε μορφή κατάρτισης πρέπει να είναι εθελοντική. Οι εκπαιδευτικές σύνοδοι με βίντεο δεν πρέπει να γίνουν υποχρεωτικές για συμμετοχή ως μέλη του DiEM25.

Πώς θα βοηθήσει αυτή η πρόταση το DiEM25 να επιτύχει τους στόχους του;

Ο κοινός τρόπος λειτουργίας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ οργανισμού, ιδιαίτερα του πολιτικού (βλ. τις απόψεις του Gen Sharp σχετικά με τη διάρθρωση των κινημάτων και την προσέγγιση του Marshall Ganz στην οργάνωση μετασχηματιστικής κοινότητας). Η αξιοποίηση της δύναμης της βάσης των μελών του DiEM25 απαιτεί ελάχιστες κοινές δομές, τρόπους συνεργασίας και συλλογική νοημοσύνη.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ: (1) Πρόβλημα με δυνατότητες μελών και ανταλλαγή πληροφοριών (λίγα πρότυπα, διάφορα κανάλια επικοινωνίας κλπ.). (2) Πολλά μέλη έχουν μικρή ή καμιά πολιτική εμπειρία και πρακτικά πρέπει να ξαναμάθουν πώς να οργανώνουν μια κοινότητα, πώς να οργανώνουν εκδηλώσεις, πώς να διαφημίζουν τις ενέργειές τους κλπ. (3) Η κατάσταση αυτή αποθαρρύνει τα μέλη από το να συμμετέχουν περισσότερο στο κίνημα, ιδιαίτερα τα μοναχικά μέλη.

ΣΤΟΧΟΙ: Δημιουργία πολιτικού ακτιβισμού, οικοδόμηση κινητικότητας, ηγεσία, οργάνωση επιπέδων βάσης και συγκέντρωση χρημάτων, προσιτοί σε όλα τα μέλη του DiEM25, μέσω: (1) παροχής μιας κοινής εμπειρίας της πολιτικής του κινήματος σε όλα τα μέλη (2) του συντονισμού της ανταλλαγής πληροφοριών και εμπειριών σε όλο το DiEM25 σε επίπεδο μελών. Αυτό περιλαμβάνει κυρίως προκατασκευασμένες δραστηριότητες (όπως [From Dusk Till Dawn]) ή λεπτομερείς ενημερώσεις ενός προσιτού σε όλα τα μέλη επιπέδου, για τα βασικά θέματα της ατζέντας μας [relaunching the Progressive Agenda]Πώς θα εφαρμοστεί η πρότασή σας (χρονοδιάγραμμα και βήματα);

ΠΟΡΟΙ: Οι περισσότεροι υπάρχουν ήδη εσωτερικά:

(1) Πολλά μέλη έχουν δεκαετίες τοπικής ακτιβιστικής εμπειρίας, άλλα με επαγγελματικές δεξιότητες για τον σχεδιασμό προτύπων, εργαλείων και κατάρτισης που θα χρησιμοποιηθούν στο DiEM25.

(2) Η δουλειά μας γίνεται ήδη από απόσταση, σχεδιασμένη από μέλη, ενοποιημένη/συλλεγόμενη από εθνικούς/διεθνικούς συντονιστές, προσβάσιμη μέσω του DiEM25wiki/Cloud, μεταφρασμένη από εθελοντές.

(3 Ένας διακρατικός συντονιστής οργανώνει την Ακαδημία, διορίζεται από τη ΣΕ και είναι υπεύθυνος για τις εκδηλώσεις και τη χρηματοδότηση. Αυτό γίνεται για να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία των Ακαδημιών και η συμβατότητά τους με άλλες εκδηλώσεις και προτεραιότητες του DiEM25. Επίσης, για να εξασφαλιστεί το περιεχόμενο και τα επιθυμητά αποτελέσματα της ακαδημίας, τα εργαστήρια είναι στενά συνδεδεμένα με τη γενική στρατηγική του DiEM25.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ταυτόχρονες):

1. ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ

1-1. Προσδιορισμός του συντονιστή PES/εθελοντών

1-2. Συγκέντρωση των εθελοντών για τακτικά εσωτερικά σεμινάρια στα μέλη (νέα και όλα)

    1. Δημιουργία μιας δομής που δίνει βήμα στους εθελοντές, συνεργάζεται με τα όργανα του DiEM25 και στρατηγικές και οικονομικές λογοδοσίες.

    2. Σε κάθε φάση της διαδικασίας, ζητούμε να έχουν όλα τα μέλη με δικαίωμα ψήφου τη δυνατότητα να συμμετέχουν και να βάζουν υποψηφιότητα ως συντονιστές ή να προτείνουν θέματα. Ο συντονιστής ψηφίζεται από όλα τα μέλη.

2. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

2-1. Ηλεκτρονική εκπαιδευτική πλατφόρμα (ιστοσελίδα, κανάλι βίντεο, MOOC, cloud/wiki)

2.2. Αναθεωρημένο ""e-mail καλωσορίσματος"" που αποστέλλεται από το CC σε όλα τα νέα μέλη ώστε να περιλαμβάνει υλικό από το 3.4 (σε συντονισμό με ΣΕ/EE)

2.3. Εκπαίδευση των συντονιστών (στα Αγγλικά και περισσότερα) για να ανακατευθύνουν τα μέλη σε πόρους

2.4. Στο πλαίσιο ενός ολιστικού οράματος για το DiEM25, που περιλαμβάνει την ποικιλομορφία στο κίνημα, όλα τα μέλη θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στην κατάρτιση για να ευαισθητοποιηθούν και να εξοπλιστούν στην αντιμετώπιση περιστατικών ανισότητας που μπορεί να προκύψουν σε εκδηλώσεις και συναντήσεις όπου η DiEM25 έχει παρουσία.

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

3-1. Συλλέξτε το υπάρχον περιεχόμενο, εργαλεία, επαφές εκπαιδευτών κλπ.

3-2. Σχεδιάστε πρότυπα, ανάλογα με τις ανάγκες (αρχική ιδέα, προϋπολογισμός, εργαλεία σχεδιασμού έργων...)

3-3. Σχεδιάστε και διαδώστε πόρους και εργαλεία για προκατασκευασμένες δραστηριότητες (κυρίως Χρηματοδότηση και οργάνωση Επιπέδων Βάσης) σε όλες τις ΑΟ μέσω πολλαπλών μέσων (βίντεο, εργαστήρια/Ακαδημίες, καθοδήγηση, πιθανοί επισκέπτες/εκπαιδευτές...)

3-4. Σχεδιάστε online κατατοπιστικό εγχειρίδιο, το οποίο θα παρουσιάζει τα πρότυπα του DiEM25, εργαλεία, μεθόδους ολοκλήρωσης πραγμάτων (το .ppt είναι εντάξει για αρχή) και αποστολή σε όλα τα μέλη 1x/έτος

3-5. Εξαμηνιαία επανεκτίμηση υλικού για επιβεβαίωση ότι είναι ενημερωμένο.Θα γνωρίζετε ότι η πρότασή σας πέτυχε όταν:

1-1. Ο συντονιστής PES και οι εθελοντές εντοπίστηκαν και γνωρίστηκαν με τις ΣΕ/ΑΟ

1-2. Τουλάχιστον 10 συμμετέχοντες παρακολουθούν ένα κατατοπιστικό webinar ανά μήνα

2-1. Η εκπαιδευτική πλατφόρμα διατίθεται στην περιοχή των μελών

2-2. Υπάρχουν το λιγότερο 50 επισκέψεις και λήψεις περιεχομένου (εκπαιδευτικά προγράμματα, πρότυπα...) ανά μήνα

3-1. Συλλέγονται και δημοσιεύονται στην εκπαιδευτική πλατφόρμα από ΑΟ/ΕΕ/ΣΕ το λιγότερο 10 παρουσιάσεις εργαστηρίων, κατάλογοι πόρων και υποδείγματα, - συμπεριλαμβανομένης μιας εργαλειοθήκης για δραστηριότητες

3-2. Υπάρχουν το λιγότερο 3 εκπαιδευτικές εφαρμογές .ppt που έχουν σχεδιαστεί και κοινοποιηθεί σε ΑΟ/μοναδικά μέλη

3-3. Τα υποδείγματα έργων του DiEM25 χρησιμοποιούνται στο 50% τουλάχιστον των προτάσεων που υποβάλλονται σε ΕΕ/ΣΕ 

---

Πρέπει το DiEM25 να επενδύσει ενέργεια και πόρους σε αυτό; 

Η ψηφοφορία έχει κλείσει

Εγγραφή Σύνδεση