Τα μέλη του DiEM25 έχουν συλλογικά αποφασίσει για αυτό το θέμα. Γίνε μέλος ώστε να μπορείς να ψηφίσεις την επόμενη φορά!

Γίνε μέλος! Σύνδεση

Πρέπει το DiEM25 να υιοθετήσει ως πυλώνα Τεχνολογικής Κυριαρχίας τα εξής;

Ναι

97.65%

Όχι

2.35%

Όλα τα έγγραφα πολιτικής DiEM25 υποβάλλονται σε μια διαδικασία σύνταξης πολλαπλών βημάτων που περιγράφεται εδώ. Αυτή η διαδικασία ολοκληρώθηκε για τον πυλώνα της Τεχνολογικής Κυριαρχίας και οι συντονιστές ζητούν τώρα από τα μέλη του DiEM25 να αξιολογήσουν το τελικό σχέδιο και να αποφασίσουν εάν θα το εγκρίνουν. (Η αποτυχία για έγκριση δεν θα σημαίνει ότι πετάμε τα πάντα, αλλά να κάνουμε αρκετούς περισσότερους κύκλους ανατροφοδότησης για να ταιριάζει καλύτερα με την στάση της κίνησης μας.)

Βρείτε το έγγραφο πολιτικής εδώ: https://diem25.org/wp-content/uploads/2019/03/Technological-Sovereignty-Green-Paper-No-3.pdf

Περίληψη:

----

Μέσα στο DiEM25, με τη συγκέντρωση της συλλογικής γνώσης, εντοπίσαμε τρεις βασικούς τρόπους για την επίτευξη της Τεχνολογικής Κυριαρχίας. Προσπαθούμε να ορίσουμε τα θέματα και να παρέχουμε βραχυπρόθεσμες, μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες λύσεις, με βάση δύο διαδικασίες: Κανονισμός και Ανανέωση.

Κανονισμός σημαίνει ότι, ως κοινωνία, αναλαμβάνουμε συλλογική ευθύνη να διαμορφώσουμε τον τρόπο με τον οποίο οι τεχνολογικοί παράγοντες πρέπει να ενεργούν ή να μην ενεργούν. Δεν φοβόμαστε να χρησιμοποιήσουμε το κράτος (σε όλα του τα επίπεδα, από την τοπική αρχή μέχρι την ΕΕ) για τον κατάλληλο ρόλο του ρυθμιστή, διευκολύνοντας και προωθώντας την καινοτομία και διασφαλίζοντας ότι όχι μόνο το κόστος αλλά και τα οφέλη διαμοιράζονται σε ολόκληρη την κοινωνία . Επιπλέον, στοχεύουμε επίσης να συμπεριλάβουμε εναλλακτικούς τρόπους οργάνωσης πτυχών της κοινωνίας, όπως η αρχή των κοινών.

Η Ανανέωση σημαίνει ότι πρέπει να καινοτομήσουμε στον τρόπο που αλληλεπιδρούν η τεχνολογία και η κοινωνία. Και πρέπει να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για κοινωνική καινοτομία και δημοκρατικό κοινωνικό μετασχηματισμό.

Ο πρώτος τρόπος είναι η εγκατάσταση μιας Ψηφιακής Κοινοπολιτείας στην Ευρώπη. Αυτό περιλαμβάνει:

Αντιμετωπίζοντας την ισχύ των μονοπωλίων πλατφόρμας ως εξής:

Ενίσχυση των κανονισμών σχετικά με την Προστασία Δεδομένων (GDPR) και το ηλεκτρονικό ιδιωτικό απόρρητο (ePrivacy) για τον περιορισμό της ακούσιας εξόρυξης δεδομένων,

Επιβολή της υποχρεωτικής διασυνοριακής δια-λειτουργικότητας και της Φορητότητας των Δεδομένων,

Διασφάλιση ισχυρότερων αντιμονοπωλιακών νόμων της ΕΕ και καλύτερη εκτέλεση, · και

Εισαγωγή της έννοιας των Συλλόγων Δεδομένων για συλλογική εκπροσώπηση.

Δημιουργώντας υποδομής για μία Ψηφιακή Κοινοπολιτεία από:

Το άνοιγμα και ο εκδημοκρατισμός της αλγοριθμικής Αυτοματοποιημένης Λήψης Αποφάσεων (συχνά λανθασμένα απαξιώνεται ως "τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ)"),

Δισεμπορευματοποίηση δεδομένων μέσω της δημιουργίας ενός κοινού δημόσιου αρχείου δεδομένων,

Δημιουργία πλαισίου ψηφιακών δικαιωμάτων για τους πολίτες, και

Υποστήριξη εναλλακτικών επιχειρηματικών μοντέλων για τον εκδημοκρατισμό των οικονομικών δομών, όπως οι συνεταιρισμοί πλατφόρμων.

Ο δεύτερος τρόπος είναι να αποκτήσει η Ευρώπη τον εκδημοκρατισμό της καινοτομίας και να εξασφαλίσει ότι αυτή η γνώση θα μοιραστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να ωφελείται όσο το δυνατόν περισσότεροι.

Αυτό περιλαμβάνει:

Μείωση ή κατάργηση των μονοπωλιακών προσεγγίσεων στην καινοτομία, ιδίως όσον αφορά την πνευματική ιδιοκτησία, και

Διασφάλιση ότι τα οφέλη των επενδύσεων στην καινοτομία είναι διαθέσιμα σε όσο το δυνατόν περισσότερους και η αντιστροφή της τάσης κοινωνικοποίησης του κόστους ενώ ιδιωτικοποιούνται τα οφέλη της καινοτομίας.

Τρίτον, η Ευρώπη πρέπει να εκδημοκρατίσει τη διακυβέρνηση της καινοτομίας και των τεχνολογιών. Πρέπει να οραματιστούν και να τεθούν σε εφαρμογή νέοι θεσμοί και οργανωτικές μορφές στην πολιτική και την οικονομία. Οι ψηφιακές τεχνολογίες μπορούν να μας βοηθήσουν να τις κατασκευάσουμε.

Αυτό περιλαμβάνει:

Το άνοιγμα και ο εκδημοκρατισμός των διαδικασιών με τις οποίες η τεχνολογική ανάπτυξη χρηματοδοτείται, δίδεται προτεραιότητα και αποφασίζεται, και

Χρήση τεχνολογίας για τον εκδημοκρατισμό των διαδικασιών λήψης αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα, ιδίως για την προώθηση της οικονομικής δημοκρατίας.

Ο εκδημοκρατισμός της τεχνολογίας είναι εφικτός και απαραίτητος. Οι τεχνολογίες δεν είναι ποτέ αναπόφευκτες. Βασίζονται πάντα στις επιλογές, τις αξίες και την κοινωνική εξουσία. Μπορούμε να κάνουμε διαφορετικές επιλογές, να υποστηρίξουμε διαφορετικές αξίες και να αλλάξουμε τις κοινωνικές διαδικασίες και τις δυνάμεις που διαμορφώνουν τις τεχνολογίες. Τεχνολογίες οι οποίες σε αντάλλαγμα διαμορφώνουν την κοινωνία και εμάς.

----

Πρέπει το DiEM25 να υιοθετήσει τώρα αυτό το έγγραφο πολιτικής ως τον πυλώνα της Τεχνολογικής Κυριαρχίας;

Η ψηφοφορία έχει κλείσει

Εγγραφή Σύνδεση