Βελτίωση του συντονισμού των Εθνικών Συλλογικών και Εκλογικών Πτερύγων με τη ΣΕ - Ψήφος από μέλη του DiEM25

Τα μέλη του DiEM25 έχουν συλλογικά αποφασίσει για αυτό το θέμα. Γίνε μέλος ώστε να μπορείς να ψηφίσεις την επόμενη φορά!

Γίνε μέλος! Σύνδεση

Βελτίωση του συντονισμού των Εθνικών Συλλογικών και Εκλογικών Πτερύγων με τη ΣΕ

Ναι

91.71%

Όχι

8.29%

Τα τελευταία τέσσερα χρόνια, συχνά βιώσαμε τα ακόλουθα ζητήματα στις εκλεγμένες συλλογικότητες του DiEM25:

  1. Μέλη εξαφανίζονται λίγο μετά την εκλογή τους επειδή δεν συνειδητοποίησαν πόση δουλειά χρειάζεται ή ανακάλυψαν ότι διαφωνούν με μέρη των Οργανωτικών Αρχών μας, ψηφισμένες πολιτικές και πολιτικές στάσεις.
  2. Χώροι δράσης του DiEM25 χρησιμοποιούνται για την προώθηση μιας στάσης που έρχεται σε αντίθεση με τη διεθνή στάση του DiEM25 ή για την εκστρατεία ενός πολιτικού κόμματος/υποψηφίου που το DiEM25 δεν έχει αποφασίσει να υποστηρίξει.
  3. Δημοσιευμένο υλικό συχνά αποκλίνει από τις θέσεις του DiEM25 ή δεν συντονίζεται με τις προτεραιότητες και τις στρατηγικές του κινήματος.
  4. Κατά τη διάρκεια εκλογικών περιόδων, η εργασία στη χώρα αυτή σταματά.

Προκειμένου να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της εξαφάνισης των εκλεγμένων μελών, χωρίς να θέλει να αλλάξει τον ανοιχτό και πλουραλιστικό χαρακτήρα των συλλογικοτήτων μας, το DiEM25 θα διεξάγει τώρα προκαταρκτικές συνεντεύξεις με τους υποψηφίους σε αυτές τις συλλογικότητες πριν ενεργοποιήσει τις υποψηφιότητές τους, προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι υποψήφιοι είναι πράγματι καλά ενημερωμένοι και κατανοούν τόσο τα ιδανικά, τις διαδικασίες, τις πολιτικές και τις πολιτικές θέσεις του κινήματος, όσο και τις απαιτήσεις όσον αφορά τον χρόνο και τη διαθεσιμότητα.

Ένα νέο τεχνικό χαρακτηριστικό θα επιτρέψει στα μέλη να διατυπώσουν αντιρρήσεις για τις υποψηφιότητες ορισμένων μελών, βάσει μιας εξήγησης που θα τους ζητηθεί να παράσχουν. Η επιτροπή συνέντευξης θα πρέπει στη συνέχεια να διερευνήσει την ένσταση και να υποβάλει πρόταση (υπέρ ή κατά της ένστασης) στο Συμβούλιο Επικύρωσης.

Οι συνεντεύξεις, για λόγους διαφάνειας, θα διεξάγονται εκ περιτροπής, πάντα από τέσσερα άτομα: ένα εκλεγμένο και ένα διορισμένο μέλος Συντονιστικής Επιτροπής (ΣΕ), ένα τυχαία επιλεγμένο μέλος του VC και ένα μέλος Εθνικού Συμβουλίου από χώρα διαφορετική από εκείνη στην οποία διεξάγονται οι εκλογές. Εάν η πλειοψηφία της ομάδας πιστεύει ότι ορισμένοι μακροπρόθεσμοι DiEMers δεν χρειάζεται να υποβληθούν σε συνέντευξη, μπορούν να ψηφίσουν (πλειοψηφία 3/4) για να μην τους πάρουν συνέντευξη.

Προκειμένου να αντιμετωπίσουμε όλα τα άλλα σημεία, θέλουμε να εισαγάγουμε περισσότερους ex officio σε επίπεδο Εθνικού Συμβουλίου, δηλαδή άτομα που επιλέγονται ή προσλαμβάνονται λόγω της επαγγελματικής τους εμπειρίας στη γραφιστική, δημόσιες σχέσεις, οικονομικά και άλλα, έτσι ώστε τα εκλεγμένα μέλη των Εθνικών Συμβουλίων να μπορείτε να επικεντρωθείτε στην ανάπτυξη κινήσεων, στην ανάλυση και στην εκπροσώπηση του DiEM25 στον έξω κόσμο. Αυτό σημαίνει επίσης ότι ο αξιωματούχος τύπου, το άτομο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ούτω καθεξής δεν θα εξαφανιστούν όταν διεξαχθούν εκλογές Εθνικού Συμβουλίου και δεν θα χρειαστεί χρόνος για να ξεκινήσουμε μετά τις εκλογές, αλλά ορισμένες λειτουργίες διασφαλίζονται ανά πάσα στιγμή. Επιπλέον, όλα πρέπει να συντονίζονται από το ισοδύναμο σε διεθνές επίπεδο, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η συνοχή και η κοινή δράση σε ολόκληρη την Ευρώπη.

(Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σκεπτικό και την εφαρμογή αυτής της νέας διαδικασίας, διαβάστε το Σχέδιο Υλοποίησης Οράματος Συντονιστικής Επιτροπής)


Ακολουθεί η ενότητα Αρχές Οργάνωσης στις Εθνικές Συλλογικότητες με τις προτεινόμενες αλλαγές σε πλάγια γραφή:


Μόλις το κίνημα ωριμάσει σε μια χώρα, η Συντονιστική Επιτροπή μπορεί να προτείνει τη σύσταση Εθνικού Συμβουλίου για να αναλάβει ορισμένα από τα συντονιστικά καθήκοντα. Η πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής πρέπει στη συνέχεια να επικυρωθεί από το Συμβούλιο Επικύρωσης.

Τα Εθνικά Συμβούλια σχηματίζονται ιδανικά από 8 έως 10 μέλη, αλλά μπορούν να γίνουν εξαιρέσεις με βάση το μέγεθος της χώρας και την έκταση των δραστηριοτήτων του DiEM25 εκεί. Εάν μια τέτοια εξαίρεση θεωρηθεί απαραίτητη, τα τοπικά μέλη μπορούν να την προτείνουν στην Συντονιστική Επιτροπή που θα την αξιολογήσει και θα την προωθήσει στο Συμβούλιο Επικύρωσης. Η Συντονιστική Επιτροπή μπορεί επίσης να αναλάβει την πρωτοβουλία να προτείνει μια τέτοια εξαίρεση στο Συμβούλιο Επικύρωσης.

Επιπλέον, τα Εθνικά Συμβούλια μπορούν να ορίσουν άτομα για να τους βοηθήσουν σε συγκεκριμένες εργασίες. Αυτά τα άτομα μπορούν να συμμετέχουν σε συναντήσεις του Εθνικού Συμβουλίου ως ex officio, αλλά δεν θα έχουν φωνή στις αποφάσεις (όπως το περιεχόμενο μιας δημόσιας δήλωσης, κλπ). Στο πλαίσιο των ευθυνών και καθηκόντων τους στο DiEM25, θα συνεργάζονται στενά με τα αντίστοιχα άτομα στη Συντονιστική Συλλογικότητα και στα άλλα Αθνικά Συμβούλια, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι ενέργειές τους συνάδουν με την πανευρωπαϊκή ταυτότητα του DiEM25. Αυτό σημαίνει ότι η Συντονιστική Συλλογικότητα έχει επίσης το δικαίωμα να ζητήσει από το Εθνικό Συμβούλιο την αντικατάσταση των ex officio του Εθνικού Συμβουλίου που παραβιάζουν τις οδηγίες ή/και τους κανόνες του κινήματος ή που δεν ανταποκρίνονται ή δεν συνεργάζονται. Η αντικατάσταση ενός ex officio Εθνικού Συμβουλίου μπορεί να προσβληθεί με ένσταση από τον εν λόγω ex officio ή το Εθνικό Συμβούλιο εντός 7 ημερών από την απομάκρυνσή του από τη θέση του, με την οποία η υπόθεση παραπέμπεται στην Επιτροπή Επικύρωσης. Κανένας διορισμός ή αντικατάσταση ex officio Εθνικού Συμβουλίου δεν πραγματοποιείται χωρίς διαβούλευση με το αρμόδιο Εθνικό Συμβούλιο.

Αρχικά, ένα Προσωρινό Εθνικό Συμβούλιο θα οργανωθεί από την Συντονιστική Επιτροπή σε συνεργασία με όλα τις σχετικές Αυθόρμητες Συλλογικότητες του DiEM25 και ο αρχικός κατάλογος των μελών θα επικυρωθεί από το Συμβούλιο Επικύρωσης, αλλά εντός 12 μηνών από την επιλογή αυτού του Προσωρινού Εθνικού Συμβουλίου θα πρέπει να διεξαχθούν εκλογές για τα μέλη. Τα μέλη που εκλέγονται στη συνέχεια υπηρετούν διετή θητεία.

Οι εκλογές του Εθνικού Συμβουλίου θα διεξαχθούν χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα ψηφοφορίας του DiEM25 και με σεβασμό του διακρατικού χαρακτήρα του κινήματος. Αυτό σημαίνει ότι ΟΛΑ τα μέλη του DIEM25 θα έχουν το δικαίωμα να συμμετάσχουν ως ψηφοφόροι ή υποψήφιοι στην εκλογή οποιουδήποτε Εθνικού Συμβουλίου. Φυσικά, τα μέλη ενθαρρύνονται να ψηφίσουν μόνο στις εκλογές του Εθνικού Συμβουλίου εάν είναι εξοικειωμένοι με τους υποψηφίους και το πολιτικό περιβάλλον της συγκεκριμένης χώρας.

Τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου δεν εκλέγονται βάσει ξεχωριστών εντολών, αλλά ως ισότιμα μέλη. Τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου είναι αναμενόμενο να αυτο-οργανωθούν μεταξύ τους και να χωρίσουν τα καθήκοντά τους ανάλογα με τους τομείς ενδιαφέροντος και εμπειρογνωμοσύνης τους. Επαγγελματικά καθήκοντα όπως οι επικοινωνίες (τύπος, κοινωνικά μέσα, κλπ) αφήνονται καλύτερα σε διορισμένα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου που έχουν σχετική εμπειρία και δεξιότητες (ex officio), που θα εργαστούν επίσης υπό τον συντονισμό των ομολόγων τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο (Συντονιστική Επιτροπή).

Στα Εθνικά Συμβούλια θα παραχωρηθεί πρόσβαση σε δεδομένα σχετικά με τα μέλη της χώρας τους στο μέτρο του δυνατού, δεδομένης της ισχύουσας εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί απορρήτου δεδομένων και θα έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν απευθείας μαζί τους.

Τα Εθνικά Συμβούλια μπορούν να υπογράφουν ανοιχτές επιστολές και να συμμετέχουν σε εθνικές εκστρατείες αρκεί να ενημερώσουν πρώτα την Συντονιστική Επιτροπή. Εάν η Συντονιστική Επιτροπή δεν απαντήσει εντός τριών ημερών σε αιτήματα για συνυπογραφή ανοιχτών επιστολών (ή δέκα ημερών σε προτάσεις για εκστρατείες) στις οποίες ένα Εθνικό Συμβούλιο επιθυμεί να συμμετάσχει, τότε το Εθνικό Συμβούλιο είναι ελεύθερο να προχωρήσει χωρίς καμία επίπτωση. Το Εθνικό Συμβούλιο πρέπει να χρησιμοποιήσει τη συγκεκριμένη ηλεκτρονική φόρμα για την υποβολή του αιτήματός της και πρέπει να προσπαθήσει να επικοινωνήσει δύο φορές με την Συντονιστική Επιτροπή εντός αυτής της περιόδου, αφού περάσει τουλάχιστον μία ημέρα μεταξύ των αιτημάτων.

Τα Εθνικά Συμβούλια δεν μπορούν να αποφασίσουν να υποστηρίξουν ή να συνεργαστούν με άλλους πολιτικούς παράγοντες στη χώρα τους, αλλά μπορούν να διερευνήσουν πιθανές συμμαχίες με πολιτικούς παράγοντες. Ωστόσο, οποιαδήποτε τέτοια συμμαχία πρέπει να προταθεί στην Συντονιστική Επιτροπή η οποία στη συνέχεια είτε θα την προτείνει στο Συμβούλιο Επικύρωσης για επικύρωση είτε θα θέσει το θέμα σε ψηφοφορία όλων των μελών.

Όλα τα έγγραφα πολιτικής που συντονίζονται από το Εθνικό Συμβούλιο πρέπει πριν εγκριθούν να υποβληθούν στην Συντονιστική Επιτροπή. Όλες αυτές οι πολιτικές που εγκρίνει η Συντονιστική Επιτροπή απαιτούν επικύρωση από το Συμβούλιο Επικύρωσης. Και όποτε η Συντονιστική Επιτροπή αντιτίθεται σε οποιαδήποτε πτυχή μιας πρότασης πολιτικής από ένα Εθνικό Συμβούλιο, η Συντονιστική Επιτροπή πρέπει να θέτει το θέμα σε ψηφοφορία όλων των μελών.

Συμφωνείτε με τις προτεινόμενες αλλαγές σε πλάγια γραφή

Η ψηφοφορία έχει κλείσει

Εγγραφή Σύνδεση